2011 Yılı Doğumlu Tüm Buzağıları İçin Destek Ödemesi Yapılacak

1
1605

yavru buzağıTarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

En az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılacak Hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla işletmelerinin alacakları destekler belirlendi.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Ziraat Bankası aracılığı ile ödenecek. En az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılacak. Türkvet’te de kayıtlı olan 2011 yılı doğumlu tüm buzağıları için destek ödemesi ödemesinden yararlanacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye’deki hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla, anaç sığır, anaç manda, damızlık anaç koyun ve keçi, tiftik keçisi, ipekböceği, arı ve su ürünleri yetiştiricilerinin, seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilerin, suni tohumlamadan buzağısı doğan ve organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin, çiğ süt üreticilerinin, hayvan hastalıklarının önlenmesi için tazminatlı hayvan hastalıklarının, ari işletmeler kurulabilmesi için hastalıktan ari işletmelerin, hastalıklara karşı programlı aşı uygulayıcılarının, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinin, besilik erkek sığır yetiştiriciliğinin ve projeli damızlık koyun-keçi işletmelerinin desteklenmesini amaçlayan Tebliğ’e göre, desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak.

Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Ziraat Bankası aracılığı ile ödenecek. Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.

-DESTEK ALDIĞI TÜRÜN FARKLI IRKLARINI BİR ARADA YETİŞTİREMEYECEK-

Desteklemeden yararlanacaklar; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmış olan yerli büyükbaş hayvan ırkları ile yerli küçükbaş hayvan ırkları ve kafkas arı ırkını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden çiftçiler veya yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilecekler.

Çiftçi, koruma yerinde ikamet edecek ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremeyecek. Hayvancılıkla uğraşan çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş olan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayan çiftçiler tercih edilecek.

-5 SIĞIRA SAHİP YETİŞTİRİCİLER DESTEKLEMEDEN YARARLANACAK-

En az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılacak.

Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31 Aralık 2011 tarihinde kayıtlı olmalı gerekecek.

Anaç sığırlara, 1 Kasım 2010 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında Türkiye’de suni tohumlama yapılmış ve e-ıslaha kaydedilmiş olması gerekecek. Sığırlarda 14 aylık yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamayacak.

-2011 YILI DOĞUMLU TÜM BUZAĞILARI İÇİN DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK-

e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk ve melezi sığırların ise etçi ırk boğa sperması ile suni tohumlanması sonucu doğanları çevirme melezlemesi kapsamında olmak üzere, ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğan ve Türkvet’te de kayıtlı olan 2011 yılı doğumlu tüm buzağıları için destek ödemesi yapılacak.

-SIĞIR, MANDA, KOYUN VE KEÇİ SÜTÜNE BEHER LİTRE ÇİĞ SÜT İÇİN DESTEKLEME YAPILACAK-

Üretmiş olduğu çiğ sütü, Bakanlıktan çalışma izni, üretim izni ve süt teşvik kod numarası almış, gıda siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura veya müstahsil makbuzları karşılığında satan, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar üye olan üreticilere; USKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak sığır, manda, koyun ve keçi sütüne beher litre çiğ süt için destekleme yapılacak.

-MÜRACAAT YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI-

Yerli hayvan ırklarını koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve programa alınan çiftçilerden herhangi bir sebeple projeden çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için TAGEM’in talebiyle ilgili ilde, il müdürlüklerince hayvan ırk ve sayıları ilan edilecek. İl müdürlükleri 2011 Haziran ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alacak.

-DESTEKLENEN IRKLAR-

*Koruma amaçlı desteklenen ırklar:

“-Yerli koyun ırklarından Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları;

-Keçi ırklarından Ankara Keçisi, Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü, Kaçkar, Tiftik ve Halep keçileri;

-Sığır ırklarından; Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis, Yerli Güney Sarısı, Zavot;

-Manda ırklarından Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine her koloni için ödenecek.

Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarında her ırk için bin başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 19 bin başı; yerli sığır ve manda ırklarında her ırk için 600 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 4 bin 200 başı; Kafkas Arı Irkı için de 8 bin koloniyi geçmeyecek.

Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip ve Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı yetiştiriciler desteklenecek. ”

*Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar ve sayıları;

“yerli koyun ırklarından Akkaraman için 88 bin 200, Morkaraman ve Kangal Akkaraman her bir ırk için 31 bin 500, Kıl Keçisi için 107 bin 100, Kıvırcık koyunlarında 56 bin 700, Karayaka Koyunlarında 44 bin 100, Ankara Keçisi 25 bin 200, Tiftik Keçisi 6 bin 300, Karacabey ve Orta Anadolu Merinoslarında ve Pırlak koyununda her bir ırk için 25 bin 200, İvesi, Kayra, Dağlıç, Karakaş koyunlarında ve Honamlı keçisinde her bir ırk için 18 bin 900, Hemşin, Şavak, Ramlıç, Zom koyunları ile Kilis keçisinde her bir ırk için 12 bin 600, Eşme, Norduz ve Anadolu Merinosu koyunlarında her bir ırk için 6 bin 300 baş; Anadolu Mandası için 14 bin baş olmak üzere verim kaydı ve doğum kaydı alınan sürülerde doğan yavru, ana ve baba başına ayrı ayrı ödenecek.

Doğum kayıtları taban sürülerde ana-yavru, elit sürülerde ana-baba-yavru şeklinde olacak. Geliştirme programına katılan çiftçiler birliğe üye olmak zorunda olacak, birlik TAGEM ile işbirliği halinde projeler çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, tartım ve kırkım gibi her alt projede belirtilen kayıtları, teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirecek.

Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza edecek. Geliştirme programına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye ait olacak. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılacak. Çiftçi ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmayacak. ”

-KORUMA AMACIYLA DESTEKLENEN IRKLAR VE DOĞAL YAYILMA ALANLARI-

Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller:

“*Boz Sığır Irkı – Edirne, Bursa, Balıkesir, Yalova

*Yerli Kara Sığırı – Ankara, Çankırı, Konya, Karaman,

*Yerli Güney Sarısı Sığırı – Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa,

*Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı – Erzurum, Kars, Artvin,

*Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı – Hatay, Şanlıurfa,

*Zavot Sığırı – Ardahan, Kars,

*Anadolu Mandası – Balıkesir, Isparta, Manisa, Tekirdağ,

*Kıvırcık Koyunu – Kırklareli, Balıkesir,

*Sakız Koyunu – İzmir, Uşak,

*Gökçeada Koyunu – Çanakkale,

*Karagül Koyunu – Tokat

*Herik Koyunu – Amasya,

*Çine Çaparı Koyunu – Aydın,

*Hemşin Koyunu – Artvin, Erzurum

*Norduz Koyunu – Van,

*Dağlıç Koyunu – Afyon, Konya

*Kilis Keçisi – Kilis, Hatay,

*Honamlı Keçisi – Konya, Antalya, Burdur,

*Ankara Keçisi – Ankara,

*Tuj Koyunu – Ardahan, Kars,

*Karakaçan Koyunu – Çanakkale, İzmir, Balıkesir

*Abaza Keçisi – Artvin,

*Kaçkar Keçisi – Artvin, Rize,

*Osmanlı (Gürcü) Keçisi – Kars, Ardahan,

*Tiftik (Farklı Renkli Ankara Keçisi) Keçisi – Siirt,

*Halep Keçisi – Kilis, Hatay, Şanlıurfa,

*Kafkas Arısı – Ardahan, Artvin. ”

Destekleme, bu illerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacak. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre İllerde destekleme uygulanacak. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan çiftçilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih edilecek. Belirtilen sayıda hayvan bir çiftçinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilecek. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenecek.

GELİŞTİRME AMACIYLA DESTEKLENEN IRKLAR VE DOĞAL YAYILMA ALANLARI-

Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller:

“*Ankara Keçisi – Ankara, Eskişehir,

*Tiftik Keçisi – Siirt

*Akkaraman Koyunu – Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Erzincan

*İvesi Koyunu – Şanlıurfa, Kilis

*Karacabey Merinosu – Balıkesir, Bursa, Kocaeli

*Orta Anadolu Merinosu – Eskişehir, Konya, Karaman

*Anadolu Merinosu – Ankara

*Karayaka Koyunu – Tokat, Samsun, Giresun, Sinop, Amasya, Ordu

*Karya Koyunu – Aydın ve Denizli,

*Morkaraman Koyunu – Erzurum, Muş, Iğdır, Bingöl

*Kangal Akkaraman Koyunu – Sivas,

*Pırlak Koyunu – Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir

*Hemşin Koyunu – Artvin,

*Kilis Keçisi – Kilis ve Hatay,

*Kıl Keçisi – Burdur, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Aydın, *Denizli, Konya, Karaman, Hatay, Bingöl, Bitlis, İzmir, Kahramanmaraş,

*Kıvırcık Koyunu – Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Manisa, Bursa, Sakarya,

*Ramlıç Koyunu – Afyonkarahisar, Eskişehir

*Norduz Koyunu – Van

*Karakaş Koyunu – Van, Diyarbakır.

*Şavak Koyunu – Elazığ.

*Honamlı Keçisi – Konya, Antalya, Burdur.

*Eşme Koyunu – Uşak

*Zom Koyunu – Diyarbakır.

*Dağlıç Koyunu – Konya ve Afyon.

*Anadolu Mandası – İstanbul, Tokat, Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Samsun, *Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır. ”

-ÖDEMELERİN AKTARILMASI-

Desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilecek. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve ödemeye ilişkin belgeyi 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderecek.

Örgütler, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı veya üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamayacak. Örgütlülük şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenecek.

 

www.haberler.com

1 Yorum

Bir Cevap Yazın