2013 yılı Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükte!

0
1018
2013 yılı Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükte!

2013 yılı Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlüğe girdi. Peki yeni genelge hangi değişiklikleri beraberinde getiriyor? İşte cevabı: 

2013 Yılı İthalat Uygulama Genelgesi Yürürlüğe konulmuştur.

 

Sayın Üyeler,

 

Geçen seneki genelge (2012/1) ile yeni genelge (2013/1) arasındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

1)  “İthal Edilecek Tohumluklarda Aranacak Şartlar” başlığı altında MADDE 7’  de 3. Maddeden sonra ilave olarak;

“(4) Bu maddenin 3. Fıkrası kapsamı dışında kalan diğer tohumluklarda yurt içinde üretim yapan ya da yapacak olan Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşlarına ithalat ön izni verilir. Bu kapsamdaki işlemler BÜGEM tarafından yürütülür”  fıkrası eklenmiştir.

 

2) “İthal Edilecek Tohumluklarda Aranacak Şartlar” başlığı altında MADDE 7’  de 6. Fıkraya “ ….. hibritlerin de ülkemizde kayıtlı olması gerekmektedir. Cümlesinden sonra “Mısır ve Ayçiçeği çeşitlerinde 13.01.2008 tarihinden önce kayıtlı çeşitlerde ebeveynlerin kayıtlı olma şartı aranmayıp sadece çeşidin kayıtlı olması yeterli görülecektir. Ayçiçeği ve mısır dışındaki diğer türlerde ise hibrit çeşitlerde ebeveynlerin kayıtlı olma şartı aranmayacak olup, ebeveynlerin oluşturduğu çeşidin kayıtlı olması yeterli görülecektir” ibaresi eklenmiştir.

 

3) Madde 11,de;  “d) İthalat ön izin belgesi, başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” ilave edilmiştir.

 

4) Madde 11,de;  e)Tohumluk Sertifikası Alt başlığındaki 1. Fıkraya ıslahçı materyali ibaresinden sonra “ihracat amaçlı ithalat” ifadesi eklenmiştir.

 

5) Madde 11,de;  e)Tohumluk Sertifikası Alt başlığındaki 1. Fıkraya, …..edilmez. “Ancak bitki sağlık sertifikasının sunulması zorunludur” ibaresi eklenmiştir.

 

6) Madde 11,de;  e)Tohumluk Sertifikası Alt başlığındaki 2. Fıkraya ….aranır ibaresinden sonraya  “OECD sertifikası üzerinde ISTA-Orange standartları belirtilmemiş ise OECD sertifikasına ek olarak ayrıca ISTA-Orange sertifikası istenir.”  cümlesi ilave edilmiştir.

 

7) Madde 11,de;  e)Tohumluk Sertifikası Alt başlığındaki “12. Fıkra ihracat amaçlı tohumluklarının ithalatında OECD tohumluk sertifikası, ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.”  Hükmü kaldırılmıştır.

 

8) EK-10 TAAHHÜTNAME- IV içeriğine, ….ithal tarihinden itibaren 1 (bir) yıl, ifadesinden sonra “üretim süresi bir yıldan fazla olanlar için ise 2 (iki) yıl içerisinde…” ibaresi eklenmiştir.

 

 

Genelgenin tohumculuk sektörüne  etkisi sizce nasıl olacak?

 

AA

Bir Cevap Yazın