4 Milyon Kadın Kayıt Dışı

0
953
Kadin-ciftciler

Çalışan kadınların yarıdan fazlası kayıt dışı istihdam ediliyor. Sosyal güvenceden uzak, kayıt dışı çalışan kadın sayısı haziran döneminde 80 bin artarak 4 milyonu aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibariyle Türkiye’de 26 milyon 586 bin kişi çalışıyor. Bunların 18 milyon 640 binini erkekler, 7 milyon 946 binini kadınlar oluşturuyor. Kadınların 5 milyon 141’i tarım dışı işlerde, 2 milyon 805 bini ise tarımda çalışıyor.Kadınların kayıt dışı çalışma oranı tarım dışı işlerde yüzde 26,9’a, tarımda yüzde 94,5’e yükseldi.

Haziran döneminde kayıt dışı çalışanlara 80 bin kadın daha eklendi. Kayıt dışı çalışan kadın sayısı mayıs ayında 3 milyon 952 bin iken haziran döneminde bu sayı 4 milyon 32 bine çıktı. Söz konusu dönemde kayıt dışı çalışan kadın oranı 1,1 artışla yüzde 50,7’ye çıktı. Ücretli ve yevmiyeli olarak kayıt dışı çalışan kadınlar 46 bin kişi artarak 1 milyon 93 bine çıktı. Ücretsiz aile işçisi olarak istihdama katılan, ancak kayıt dışı çalışan kadın sayısı 43 bin kişinin eklenmesiyle 2 milyon 314 bine ulaştı. Kayıt dışı çalışan kadın işveren sayısı da 2 bin artarak 11 bine yükseldi.Kayıt dışılık kendi hesabına çalışan kadınlar açısından ise geriledi. Kendi hesabına kayıt dışı çalışan kadın sayısı 11 bin gerileyerek 614 bine düştü.

Türkiye’de tarım ve inşaat sektörlerinde, küçük çaplı işletmelerde, geçici ve mevsimlik işlerde kayıt dışılık diğer sektör ve işletmelere göre daha yoğun düzeylere çıkıyor.Türkiye’de kayıt dışılık eğitim seviyesi düşük (vasıfsız) kişiler, kadın işçiler, yabancı işçiler, emekliler ve serbest çalışanlarda üst seviyelere çıkıyor.

Kayıt dışı istihdamın işçilere açısından yarattığı olumsuzluklardan bazıları şöyle:

– Kayıt dışı çalışan işçi emekli olamıyor.

– İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken
önlemlerden yoksun çalışmak zorunda kalınıyor.

– İhbar ve kıdem tazminatından yoksun kalınıyor.

– Sendikaya üye olunamıyor.

– Kanuni olarak getirilen çalışma saatlerini aşan sürelerle
çalışılıyor.

– Kanuni koruma dışında olunduğu için iş ilişkisi keyfi
nedenlerle sona erdirilebiliyor.

– İşsizlik sigortasından yararlanılamıyor.

– Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan
faydalanılamıyor.

kaynak:HaberTürk

Bir Cevap Yazın