50 bin liralık hibe

0
935
50 bin liralık hibe

Geliştirdiği teknolojik ürünü yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak ve pazarlamak isteyen girişimcilere 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

Ar-Ge ve yenilik projeleri neticesinde ortaya çıkan teknolojik ürünler veya prototiplerin yeterli derecede tanıtım ve pazarlanmasının yapılamadığı, fikirden ürüne, üründen pazara giden zincirin halkalarında eksiklik kaldığı ve böylece bu ürünlerin ticarileşemediği belirlendi. İşte bunu tespit eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni bir destek programı başlattı.

Bakanlık bu yeni destek programıyla genç ve yenilikçi girişimcilerin yaratıcı fikirleriyle ekonomik birer aktör haline getirilmesini hedefliyor.

Uygulamaya koyulan ‘Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı’ kapsamında yurt içinde yerleşik kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecek.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu aydan itibaren birer aylık periyodlarla başvurular alınacak ve takip eden ay içerisinde başvuruların değerlendirilmesi tamamlanacak. Bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep edilen destek tutarının, yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin liraya kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin liraya kadarı faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak karşılanacak.

Söz konusu hibenin detaylarına ilişkin de bilgi verilirken başvuruların değerlendirilmesi Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak.

Kaynak: Büyüyen Türkiye

Bir Cevap Yazın