ABD ve Avrupa bile teşvik veriyor, tarımsal ürün desteğini kesmeyeceğiz

0
1056
Maaliye Bakanı Mehmet ŞimşekMaliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Türkiye’de tarım teşviklerinin azaltılması önerisine karşı çıktı ve “Kesinlikle yanlış tavsiye ve biz bunu dinlemeyeceğiz.

Bugün ABD, Avrupa Birliği, onlar bile teşvik veriyor. Biz çiftçimize, tarım kesimine ciddi miktarda teşvik vermeye devam edeceğiz. Tarım kesimine doğrudan teşvikler, bu dönem en az 3 kat arttı. Artmaya da devam ediyor” dedi.
Geçen hafta sonu açıklanan OECD raporunda Türkiye’nin tarımda rekabeti iyileştirmek için reformlarını hızlandırması gerektiğini belirtilmiş ve ithal gıda maddelerine karşı ağır korumacılık olduğu, çiftçilere yüksek düzeyde desteğin sürdüğü vurgulanmıştı. OECD, Türkiye’nin ürün bazlı destekten vazgeçip; rekabeti, çiftlik gelirlerini artırıcı, çevre sorunlarıyla baş edecek politikalara yönelmesini istemişti. Sözkonusu rapora Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de “Her ülkenin kendi şartlarına göre tarım politikaları olabilir” diye karşı çıkmıştı.  Önceki akşam katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, Türkiye’nin bütçe açığının geçen yıl hem hedef, hem de milli gelire oran o larak düştüğünü, borç stokunun milli gelire oranınında azalma kaydedildiğini belirtti. Şimşek, şöyle devam etti: “Kamu borç stokunu Avrupa’da bu kadar azaltan ülke yok. Bütçe açığı, bu yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın yüzde 64 altında. Durum böyleyken bu tür değerlendirmeleri anlamakta zorluk çekiyorum. Disiplin yoksa, bütçe açığı nasıl  düşüyor? Bütçe açığının ve kamu borç stokunun milli gelire oranı nasıl düşüyor? Mali disiplin yoksa Türkiye’nin risk primi niye bu kadar düşük? Bunların hepsini sorgulamak lazım. Biz, alt yapı harcamaları yapıyoruz. Hastane, okul yapıyoruz. Bunları yaparken yerli kaynakları harekete geçiriyoruz. Bunlara rağmen cumhuriyet tarihinde hangi yılda seçim öncesi harcamalar bu kadar  düşmüş, bir baksınlar.”
Yapılandırma iyi gidiyor
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında da şimdiye kadar 22.7 milyar lira vergi, 18.9 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının tahsiline imkan sağlandığını bildiren Bakan Şimşek, “Brüt olarak, vergi boyutuyla 43.3 milyar liralık Maliye Bakanlığı alacağı yapılandırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumunda da 25 milyar liralık alacak yapılandırılmış” dedi.
Yapılandırma gelirleri borçları azaltmak için kullanılacak
MALİYE Bakanı Mehmet Şimşek, bütçeyi yaparken yapılandırmadan 1 kuruş öngörmediklerini de hatırlatarak, buradan gelen geliri öncelikle Türkiye’nin kamu borç stokunun azaltılmasında kullanmak istediklerini bildirdi. Borçlar azaltıldığında, borç faizlerinin de düşeceğine işaret eden Şimşek, yeniden yapılandırmadan gelen kaynağın belki cüzi bir kısmının Türkiye’nin araştırma, geliştirme harcamalarında, alt yapısının iyileştirilmesinde ve rekabet gücünün artırılmasında kullanı-labileceğini söyledi. Şimşek, yeniden yapılan-dırmada başvuru süresinin vatandaştan gelen yoğun talep üzerine uzatıldığını da vurguladı.

Bir Cevap Yazın