Akaryakıtta bildirim zorunluluğu

0
752
akaryakitta bildirim zorunlulugu

Hava taşıtları için ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş hava yakıtlarının kara taşıtlarında kullanımını önlemek için tedbirler alındı.

Hava araçlarında kullanılması gereken ÖTV tutarı sıfıra indirilmişhava yakıtlarının kara taşıtlarında yasa dışı olarak kullanılmasını önlemeye yönelik olarak akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirim zorunluluğu getirildi.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliği (Seri no: 26) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce kanunla 2,5000 TL/Litre olarak belirlenen 2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçakbenzini, 2710.11.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jetyakıtının (kerosen), ÖTV tutarları Bakanlar Kurulu kararları ile yüzde sıfır olarak uygulanıyor.

Tebliğle hava araçlarında kullanılması gereken ÖTV tutarı sıfıra indirilmişhava yakıtlarının kara taşıtlarında yasa dışı olarak kullanılmasını önlemeye yönelik olarak akar yakıt dağıtım şirketlerine bildirim zorunluluğu getirildi. Petrol dağıtıcıları, rafinericilerden satın aldıklarıhava yakıtlarının teslimlerine ilişkin, “Rafinericiden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu”nu Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet veren İnternetVergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine gönderecekler. Bu bildirim formu, her ayın ilk ve ikinci 15 günlük dönemlerini kapsayacak şekilde yapılan teslimler için düzenlenecek ve bu dönemleri takip eden 10’uncu günün akşamına kadar gönderilecek.

Bu amaçla, bildirim formuna konu hava yakıtlarını teslim eden dağıtıcılar, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alacaklar.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Başkanlığın internet vergi dairesine gönderilecek. Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde bu bildirim formunun içeriğinde değişiklikler yapılabilecek.

Bu bildirim formlarını süresinde göndermeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

haber46

Bir Cevap Yazın