Anadolu su havzaları rehabilitasyon projesi

0
1079

Tarım ve Köyişleri BakanlığıANKARA (A.A) – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Tokat, Çorum ve Amasya’da merkez ve hane tipi betonarme hayvansal gübre depoları inşaatlarının yapımı için firmaları, kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etti.
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Dünya Bankasından (IBRD), söz konusu projede kullanılmak üzere aldığı kredinin bir bölümünü Tokat, Amasya ve Çorum’da merkez ve hane tipi betonarme hayvansal gübre depoları inşaatı sözleşmesi kapsamında geçerli ödemeler için kullanacak.
Çorum’da Tanrıvermiş ve Eskice, Tokat’ta Kat, Amasya’da ise Ovabaşı havzalarında merkez ve hane tipi betonarme hayvansal gübre depoları inşaatı yapılacak. İstekliler ihale dokümanlarını, bedelini ödeyerek, işin yapılacağı ilde Tarım İl Müdürlüğü’nden satın alabilecekler.
Teklifler, teklif bedelinin en az yüzde 2’si oranındaki bir geçici teminatla birlikte bağlı bulundukları tarım il müdürlüklerine Çorum için 10 Mayıs, Tokat için 17 Mayıs, Amasya içinse 24 Mayıs tarihinde saat 10.00’a kadar verilecek.
Buna göre teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün açılacak.

-4 ADET YÜKLEYİCİ TRAKTÖR ALINACAK-

Bu arada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 4 adet yükleyici traktör almak üzere firmaları teklif vermeye davet etti.
İhale kapsamında 4 adet yükleyici traktör satın alınacak. İstekliler dokümanları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden bedeli mukabili temin edebilecekler.
Teklifler en geç 3 Mayıs 2011 tarihinde saat 11.00’e kadar ihale bedelinin en az yüzde 2’si tutarındaki teminatla birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne verilecek.
Teklifler aynı gün Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünde saat 11.00’de katılmak isteyen teklif sahibi firmaların temsilcileri huzurunda açılacak.
Uluslararası Kalkınma Bankasından Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesinin finansmanında kullanılmak üzere alının borcun bir bölümü, yükleyici traktör ihalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılacak.

Bir Cevap Yazın