Anız Yakana 35 Tl Ceza

0
1106
Aniz-Yakana-35-Tl-Ceza

Orman yangınıyla mücadele sezonunun başlamasıyla birlikte, bu konuda alınan tedbirler de artırıldı. Yangınların başlıca sebeplerinden birisi olan ‘Anız yakma’nın para cezası, dekar başına 20 TL’den 35,16 TL’ye yükseltildi.

Çanakkale Valiliği, 2014 yılı anız yakma tebliğini yayınladı. Orman yangılarının da başlıca sebeplerinden birisi olan anız yakmanın cezası, yeni tebliğde yükseltildi. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun, Ek-1 Maddesinin ‘c’ bendinde ‘Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir.’ denildi. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin ‘l’ bendinde ‘Bu kanunun ek 1 inci maddesinin ( c ) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 20 Türk Lirası idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılır.’ hükmünde bulunan ceza miktarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak 2014 tarihli, ‘Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’ de 2014 yılı için 35,16 TL olarak belirlendi.
Vali Ahmet Çınar imzasıyla yayınlanan tebliğde, “Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır. Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır. Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir. Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir. Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin köy muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.
Kırsal alanda çalışan biçer-döverler dahil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir. Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince talep olması halinde, İl-İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir. Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır” denildi.
Tebliğde, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı. Bu yasakların takibi, köy muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüklerince yapılacak.

haber365

Bir Cevap Yazın