Apion ( Apion arrogan) Zararlısı ve Mücadelesi

0
1900
apion frumentarium

Erginleri yeşilimsi mavi parlak renkte olup, ortalama 2 mm uzunluğundadır. Yumurtaları parlak sarı renkli ve elips şeklindedir, Çok küçük olması nedeniyle zor görülür. Larvaları bacaksız, parlak sarı renkte olup, baş kısmı siyahtır. Larvaları genellikle kıvrık olarak dururlar ve hareketleri oldukça yavaştır.

Yaşama Şekli ve Zararı:

Erginler kışı toprağın 5-10 cm derinliğinde, çevredeki yabancı otlar ve diğer bitkilerde veya uygun kışlak bölgelerinde geçirir. İlkbaharda günlük ortalama sıcaklık 150C üzerine çıkmasıyla erginler kışlama yerlerini terk ederek en yakın konukçu bitkiye geçerler. Ani sıcaklık düşmelerinde, şiddetli yağışlarda ve yüksek sıcaklıklarda genellikle mercimeğin kök civarı olmak üzere 3-5 cm toprak içine girerler. Sabah erken ve günün serin saatlerinde bitki üzerinde beslenirler. Erginler yaprakçıklarda küçük dairesel delikçikler açarak zarar yapar.etarim.net Erginler yapraklarda beslenmesine karşın, asıl zarar tepe tomurcuklarında yaşayan larvaları tarafından yapılmaktadır. Yumurtalarını mercimeğin büyüme noktası olan tepe tomurcuğundaki yaprak demetçikleri arasına bırakır. Yumurtalar açılınca çıkan larvalar tomurcuk içinde beslenir. İçinde larva bulunan tepe tomurcukları beyazımtrak renkte, sarımsı ve şişkince bir görünümdedir. Böyle gözler açıldığında, içinde kıvrıkça duran larva görülecektir. Larva, pupa döneminin sonuna kadar aynı gözde beyaz renkte örülmüş bir kokon içinde yaşar. Larva bitkinin büyüme gözünü kurutur. Bitkilerde büyümede durgunluk ve yan gözler vermek zorunluluğu doğar. Böyle bitkiler yeterli kapsül vermediğinden doğrudan ürünü etkiler. Şiddetli zarar görmüş bir tarla uzaktan duman renginde görülür ve bitkiler kısa ve bodur kalırlar.

Beslendiği Bitkiler

Mercimek, bakla, fiğ, yoncada zarar yapar.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Mercimek tarlaları ekime hazırlanırken derin sürülürse gelecek yılın ergin populasyonunu azaltır.

Tarla içinde ve çevresinde kışlamalarına uygun barınak ve bitki artıkları bırakılmamalıdır.
Ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Mücadele kışlamış erginlere karşı yapıldığından erginler kışlaktan çıktıktan hemen sonra yumurtlamaya başlamadan önce ilaçlama yapılmalıdır. Tarlada aşağıda verilen bitki adedinde bitki incelenerek ergin aranır. Ergin m2’de 3-5 adet ise ilaçlama yapılır.

Ergin sürveyi

10-15 dekar arazide aranacak olan çember adedi 16 olmalı eğer 50 dekar dan büyük ise 20 çember olmalıdır.

Larva sürveyi

Bitki başına ortalama 3 adet veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu bulunduğunda veya tepe tomurcuklarında % 10’un üzerinde bulaşma olduğunda ilaçlama yapılır.

10-15 dekar arasındaki arazilerde 75 bitkide 50 dönüm üzeri arazide 100 bitkide arama yapılır.etarim.net

Kontrollerde hem ergin hem de larva bulunursa her ikisini etkileyen bir ilaç kullanılmalıdır. İlk ilaçlamadan 15-20 gün sonraki kontrollerde larva veya ergin yoğunluğu savaşımı gerektirecek düzeyde olursa, ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır. Bu dönemde Sitona’nın da aynı tarlada ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olması durumunda her ikisini etkileyen bir ilaç seçilmelidir.

Bir Cevap Yazın