Arazi kullanımında son söz tarımın olmalı

0
781
Arazi kullanımında son söz tarımın olmalı

TÜSİAD’ın düzenlediği Verimlilik ve Gıda Enflasyonu konferansında tarım arazilerinin küçülmesi ve düşük verimlilik tartışıldı.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) Yapısal Sorunlar Perspektifinden Verimlilik ve Gıda Enflasyonu başlığıyla düzenlediği konferansta tarım ve gıda sektörüne dair temel sorunlar gündeme geldi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in konuşma yaptığı toplantıda, Türkiye’nin düşük tarımsal verimlilik ve Ar-Ge gücüne yapılan vurgular ve çözüm önerileri ön plana çıktı.

Tarımda kendine yeterlilik risk altında

Akdeniz ülkelerini içeren EUROMED ortakları arasında Türkiye’nin 9 bin dolar ile en düşük tarımsal verimliğe sahip ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Başaran-Symes, düşük tarımsal verimliliğin Türkiye’nin uzun vadede kendine yeter bir ülke olma niteliğini riske soktuğunu dile getirdi.

Arazilerin kullanımında tarım dikkate alınmalı

Türkiye’nin tarım alanlarının 2002 yılından bu yana %6,4 oranında küçüldüğüne dikkat çeken Başaran-Symes, “Arazileri farklı amaçlarla kullanılmasında sektörün dinamikleri de dikkate alınmalı. Diğer yandan arazi toplulaştırma çalışmaları gibi, ölçek ekonomisine yönelik politikaların da etkili bir şekilde sürdürülmesi gerek” diye konuştu.

Ar-Ge’yi cazip kılacak teşvikler gerekli

Konferansın ana konularından biri tarımda araştırma-geliştirme ve teknolojik gelişme oldu. “Tarım sektöründe Ar-Ge çalışmalarına daha çok yatırım yapmalı ve bunu cazip kılacak teşvik mekanizmaları geliştirmeliyiz” diyen Başaran-Symes, ayrıca Ar-Ge’de kamu-özel sektör işbirliğine de vurgu yaptı.

Rekabet gücü üreticinin refah düzeyine paralel

Konferansta ihracat ve gıda güvenliği konusu da ele alındı. Dış pazarda değişen dengelerin fırsat ve riskleri beraberinde getirdiğini söyleyen Başaran-Symes, daha fazla rekabet gücünün üretici refahındaki artışa bağlı olduğunu belirtirken, gıda güvenliğinde de AB mevzuatına uyum sürecinin etkin şekilde devam edilmesi gerektiğini söyledi.

184 bölge tarımsal sit alanı olacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise gıda enflasyonunda sorunun üretimden değil tedarik zincirinden kaynaklandığını belirtti. Havza bazlı üretim planı ile 184 ovanın tarımsal sit alanına çevrileceğini dile getiren Çelik, TMO’nun yapacağı müdahale alımlarının da bu plana göre yapılacağını söyledi.

Bir Cevap Yazın