Asma, Meyve Ve Çilek Türlerine Ait Fidanların Sertifikasyon Sistemi Dahilinde Üretilmesi Esaslarında Değişiklik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, asma, meyve ve çilek türlerine ait fidan ve üretim materyallerinin, sertifikasyon sistemi dahilinde üretim ve pazarlanması ile ilgili usul ve esaslarda değişikliğe gitti.

Asma, Meyve Ve Çilek Türlerine Ait Fidanların Sertifikasyon Sistemi Dahilinde Üretilmesi Esaslarında Değişiklik

Advertisement

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın asma fidanı, çilek fidesi üretimi ve meyve fidesi ve üretimi sertifikasyonu ile pazarlamasına yönelik yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünden itibaren yürürlüğe girecek yönetmeliklerden ilki olan Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile asma fidan ve üretim materyallerinin üretilmesi ve pazarlamasına yönelik genel şartlarda değişikliğe gidildi. Buna göre Damızlık ünitelerinin sadece tesisinden önce kullanılacak parsel için Kayıt Sertifikası alınacak. Daha önceki uygulamada “Bitki Yetiştirme Ruhsatı” alınıyordu. 1 numaralı damızlık ünitesinden ön temel, temel, sertifikalı, standart üretim materyali ya da fidan, 2 numaralı damızlık ünitesinden temel, sertifikalı, standart üretim materyali ya da fidan üretimi yapılabilecek. Klonlar, sadece çeşit adı ile üretilip sertifikalandırılabilecek ve pazarlanabilecek.

Bakanlık talimatına istinaden ön temel, temel, sertifikalı, standart üretimlere ayrı sertifika belgesi düzenlenmeyebilecek. Aşılı fidanda, anaç veya çeşide ait üretim materyali sertifika sınıfında farklılık olması halinde fidanın sınıfı çeşidin sertifika kademesinde olabilecek. Fidanlar ve üretim materyalleri için düzenlenen sertifika ve etiketler, beyanname yılını takip eden yılın sonuna kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra, sertifika ve etiketler, Bakanlık il müdürlüğünce hazırlanan Bitki Muayene Raporu’na istinaden geçerli olacak. Bitki Muayene Raporu için üretici veya bayinin en geç 31 Mayıs tarihine kadar başvuru kuruluşuna müracaat etmesi gerekecek. Başvuru kuruluşu uzmanları, makroskobik olarak, fidanlarda sertifikasyona veya karantinaya tabi herhangi bir zararlı organizma olmamasını ve fidanların standartlara uygun olmasını gözetecek. Denetimler, Genel Müdürlükçe görevlendirilen kuruluş uzmanı/uzmanları tarafından yapılacak. Denetimde görevlendirilen uzmanlar, denetimlere ilişkin değerlendirme raporunu Genel Müdürlüğe sunacak.

-ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ-
Bakanlığı’n Resmi Gazete’de yayımlanan Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre ön temel bloktan ön temel, temel, sertifikalı, standart üretim materyali, fide, temel bloktan temel, sertifikalı, standart üretim materyali ve fide üretimi yapılabilecek. Bakanlık talimatına istinaden ön temel, temel, sertifikalı, standart üretimlere ayrı sertifika belgesi düzenlenmeyebilecek. Üretici tarafından fide üretim alanında bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş zararlı organizmaların bulaşmasının önlenmesi amacıyla gerekli önlemler alınacak. Beyannameler her blok ve Kayıt Sertifikasına esas her parsel için ayrı doldurulacak. Tüm çilek fidesi üretimleri için “Söküm Dönemi Parsel Kontrol Raporu”na, kontrolde görevli uzmanlar tarafından standartlara uyduğu belirlenen fide üretim miktarı yazılacak ve raporda “Sertifikalı Olabilir” şeklinde belirtilecek. Aynı parseldeki aynı çeşitte frigo ve taze fide için ayrı rapor düzenlenebilecek. Denetimler, Genel Müdürlükçe görevlendirilen kuruluş uzmanları tarafından yapılacak. Denetimde görevlendirilen uzmanlar, denetimlere ilişkin değerlendirme raporunu Genel Müdürlüğe iletecek.

-MEYVE FİDANI-
Bakanlığı’n, Meyve Fidanı Ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre doku kültüründe ana kaynak olarak ön temel, temel veya sertifikalı materyal kullanıldığında, elde edilen üretim sertifikalı ya da standart, standart materyal kullanıldığında ise elde edilen üretim standart olacak. Doku kültürü ile çoğaltılan sert çekirdekli meyve türlerinin tohum anaçlarında ise ön temel materyalden temel, sertifikalı, standart, temel materyalden sertifikalı, standart üretim yapılabilecek. Doku kültürü uygulamasında izlenecek yol ve yöntem Bakanlıkça belirlenecek. Damızlık ünitelerinin sadece tesisinden önce kullanılacak parsel için Kayıt Sertifikası alınacak. Klonlar, sadece çeşit adı ile üretilip, sertifikalandırılabilir ve pazarlanabilecek. Bakanlık talimatına istinaden ön temel, temel, sertifikalı, standart üretimlere ayrı sertifika belgesi düzenlenmeyebilecek.

Aşılı fidanda anaç veya çeşide ait üretim materyali sertifika sınıfında farklılık olması halinde, fidanın sınıfı çeşidin sertifika kademesinde olabilecek. Bir numaralı damızlık ünitesinde çeşit ve tohum anacı için her bitkiye, yatay daldırma (stool bed) sistemindeki klon anaçları için birbirine bağlı her bir bütün için, iki ve üç numaralı damızlık üniteleri, standart üretim materyali ile tüm fidan parsellerinde Kayıt Sertifikasına esas parseldeki üretimler için bir beyanname düzenlenecek. Fidanlar ve üretim materyalleri için düzenlenen sertifika ve etiketler, beyanname yılını takip eden yılın sonuna kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra, sertifika ve etiketler, Bakanlık il müdürlüğünce hazırlanan Bitki Muayene Raporuna istinaden geçerli olacak. Bitki muayene raporu için üretici veya bayiin en geç 31 Mayıs tarihine kadar başvuru kuruluşuna müracaat etmesi gerekecek. Başvuru kuruluşu uzmanları, makroskobik olarak, fidanlarda sertifikasyona veya karantinaya tabi herhangi bir zararlı organizma olmamasını ve fidanların 9 uncu maddede belirtilen standartlara uygun olmasını gözetecek. Denetimler, Genel Müdürlükçe görevlendirilen kuruluş uzmanları tarafından yapılacak. Denetimde görevlendirilen uzmanlar, denetimlere ilişkin değerlendirme raporunu Genel Müdürlüğe sunacak.

Kaynak: www.ankaajansi.com.tr

Bir Cevap Yazın