Avrupa Birliği, GDO’lu Ürünleri Yasaklamayı Tartışıyor

0
1732

Genetiğiyle oynanmış tarım ürünlerinin yetiştirilmesine onay verilip verilmemesiyle ilgili kısır döngüyü aşabilmek üzere Avrupa Birliği (AB) çevre bakanları 14 Mart ta bir araya geldiler. Bakanlar üye ülkelerin kendi ulusal sınırları içerisinde genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) ürün yetiştirilmesinin yasaklanmasına ilişkin koşulları masaya yatırdılar.

Bakanlar ayrıca Avrupa Komisyonu’nun üye devletlerin GDO’lu ürün yetiştirilmesine getirilebilecek yasaklarla ilgili hazırladığı liste üzerinde fikir alışverişinde bulundular.

Söz konusu liste geçen yıl Komisyon’un açıkladığı ve birliğin GDO politikasının değiştirilmesi için hazırlanan paket içinde yer alıyor. Paydaşlar iç pazarın parçalanmasına ve çiftçiler için belirsizliklere sebep olabileceği endişesiyle pakete eleştiride bulunmuşlardı.

Bazı maddeler ise Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) kurallarına uygunluk göstermediği gerekçesiyle yeterli destek bulamamıştı.

Buna rağmen dün gerçekleştirilen toplantı sonrasında Macaristan Köy İşleri Bakanı Sándor Fazekas GDO’lu ürün yetiştirilmesinin yasaklanması ya da kısıtlanması yönünde ilerleme kaydedilebileceğini söyledi.

Komisyon’un hazırladığı listede GDO ile ilgili din, felsefi ve etik endişeler gibi kamuyu ilgilendiren hassasiyetlere ve GDO’lu ürün yetiştirilmesinin kamu düzeni üzerindeki etkileri gibi temel gerekçelere de yer veriliyor.

Sosyo-ekonomik analiz nisanda

Bazı bakanlar ise GDO’ların klasik organik ürünlerle bir arada bulunmalarının yaratacağı sosyo-ekonomik etkiyle ilgili daha fazla değerlendirmelere ihtiyaç olduğunu ileri sürdüler.

Avrupa Komisyonu ve üye devletlerin temsilcilerinden oluşan bir grup 2009’da GDO’ların piyasalar üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerini ortaya çıkaracak kâr-zarar analizleri başlatmışlardı.

Komisyon’un verdiği bilgiye göre sosyo-ekonomik değerlendirmeler nisan ayında yapılacak.

GMÜ’lerin gizli maliyeti

Bu arada resmi araştırma sonuçlarına göre GDO’lu ürünlerin klasik organik ürünlerden ayrı tutulması nedeniyle organik ürün ve yem maliyetleri yüzde 13 oranında artabilir. Çevreci Yerküre Dostları örgütü yayımlandığı kısa tebliğde gerçek rakamın telâffuz edilenin çok üstünde olduğuna dikkat çekti.

Aynı gruba göre resmî araştırmada GDO’ların normal organik ürünlerden ayrılmasının depolama, ulaşım, öğütme, değirmenler ve besin işleme de dâhil olmak üzere gıda üretim zincirinin tamamını etkileyebileceği bilgisi dikkate alınmadı.

Ayrıştırma maliyetinin ve organik ürün testlerinin göz ardı edilmesinin haksızlık olduğunu kaydeden grup yetkilileri daha katı ve zorunlu, karışmayı önleyici tedbirlerin alınmasını ve maliyetlerin organik ya da GDO ayrımı yapılmaksızın bütün üreticiler tarafından eşit şekilde üstlenilmesi çağırısında bulundular.

KAYNAK : www.tarim.com.tr, www.connect.in.com

Bir Cevap Yazın