Bayraktar’dan “prim borcu” açıklaması!

0
914
Bayraktar’dan “prim borcu” açıklaması!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borcu olmayan üreticilerden kesinti yapılmayacağını bildirerek, “Prim borçları varsa kesinti yapılacak, ancak kesinti miktarı borç tutarını geçemeyecek” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandığını bildirdi. Tebliğin 2014 yılında yürürlüğe gireceğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

“Prim borcu olanlardan halen yüzde 1 oranında yapılan kesinti oranı, 2014’te yüzde 2 olacak. Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla yüzde 2 oranında kesinti yapacaklar. Bu kesintiyi yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin tamamı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla yüzde 2 oranında kesinti yapılacak. Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise tarımsal faaliyette bulunanların dışında kalanlara kesinti muafiyet belgesi verilmeye devam edecek. Kanuna göre gelir ve aylık alanlara (sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri/aylığı alanlar hariç), tarımsal faaliyette bulunanlar hariç diğer bendlere göre sigortalı olanlara, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalaması, Kanun’da tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olanlara (muafiyet belgesi almaya hak kazanmış, tarımsal kazancı düşük olanlara), tarımsal faaliyette bulundukları halde 65 yaşını dolduranlardan sigortalı olmak istemedikleri doğrultusunda talepte bulunanlara, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklardan aylık alanlara kesinti muafiyet belgesi verilecek.”

Tarımsal faaliyette bulunanlardan prim borçlarını taksitler halinde ödeme taahhüdünde bulunanlara, taleplerine istinaden taksitlerini düzenli ödeme şartıyla sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince bir yıl süre ile geçerli kesinti muafiyet belgesi verileceğini bildiren Bayraktar, “Tarımsal faaliyette bulunanlardan, kesinti muafiyet belgesini kimlik belgeleri ile birlikte alıcılara ibraz etmeleri halinde kesinti yapılmayacak” dedi.
Bayraktar, kesinti muafiyet belgesinin muafiyete esas şartların ortadan kalkması halinde geçersiz sayılacağına ve belge sahibi tarafından belgenin verildiği sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine iade edileceğine de dikkati çekti.

AA

Bir Cevap Yazın