Beyaz Et Üreticilerine Soruşturma

0
1179
beyeaz et - tavuk

beyeaz et - tavukRekabet Kurulu, Lezita, Erpiliç, Beypiliç, Şen Piliç, Keskinoğlu markalı piliç ve sofralık yumurta üreticisi firmaların, bayileriyle münhasırlık koşuluyla çalışması sebebiyle küçük ölçekli üreticilerin pazardan pay almasının engellendiği iddiası üzerine yaptığı incelemeye tamamlayarak, soruşturma açmaya gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verdi.
Rekabet Kurumu, Kurul Kararlarını açıkladı. Buna göre Kurul, Lezita, Erpiliç, Beypiliç, Şen Piliç, Keskinoğlu markalı piliç ve sofralık yumurta üreticisi firmaların, bayileriyle münhasırlık koşuluyla çalışması sebebiyle küçük ölçekli üreticilerin pazardan pay almasının engellendiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Şikayetin reddine hükmeden Kurul, ayrıca, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş.’ye bayilik sözleşmelerinin süresinin 5 yılla sınırlandırılması işleminin ivedilikle yapılması yönünde görüş bildirilmesini teminen Başkanlığın görevlendirilmesini karara bağladı.

-MERSİN YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI BİRLİĞİ UYARILACAK-

Rekabet Kurulu, Mersin’de faaliyet gösteren Mersin Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneğinin yapı sahiplerine en fazla 3 ya da 6 yapı denetim kuruluşu arasında seçim yapabilecekleri bir sıra sistemi kurmak suretiyle rekabeti engellediği iddiası üzerine yapılan incelemeyi de tamamladı. Buna göre Kurul, Mersin’de faaliyet gösteren Mersin Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği’nin, yapı denetim hizmetini sunacak olan teşebbüslerin sıra sistemiyle belirlenmesi ve yapı sahiplerinin bu sistem uyarınca belirlenen 3 ila 6 teşebbüsten birini tercih etmek zorunda bırakılması suretiyle pazar paylaşımına yol açtığına ve bahse konu uygulamanın 4054 sayılı Kanunu ihlal edebilecek nitelikte olduğuna karar verdi. Kurul, ancak sözü edilen sistemin 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe konmuş fakat rekabetçi endişelerle kısa süre sonra uygulamaya son verilmiş olması, dolayısıyla şikayet edilen uygulamanın geniş bir zaman dilimine yayılmaksızın sonlandırılması, uygulamanın amacının yapı denetim hizmetlerinin kamu yararı amacından ödün vermeksizin sağlıklı işleyişini sağlamak olması dikkate alınarak 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığını hükme bağladı. Bununla birlikte, dosya konusu iddiaların rekabet ihlali teşkil ettiği ve bu tür eylemlerden kaçınılması gerektiği yönünde aynı Kanun uyarınca adı geçen teşebbüs birliğine görüş bildirilmesini teminen Başkanlığın görevlendirilmesine karar verildi.

-YARIŞMADA REKABET KURALLARI İHLAL EDİLMEMİŞ-

-Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin açmış olduğu rüzgar enerjisi santrali bağlantı noktası yarışmalarından Sütlüce Trafo Merkezi bölgesine ilişkin yarışmada rekabet kurallarının ihlal edildiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.
-GE Jenbacher GmbH&Co OHG ve Topkapı Endüstri Malları Tic. A.Ş.’nin satış sonrası bakım onarım hizmeti sunmayı ve yedek parça temin etmeyi reddettiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığı, şikayetin reddi karara bağlandı.
-Wienerwald Restoranları Türkiye genel distribütörü Viyana Gıda ve Lisans İşletmeleri Ltd. Şti. ile Bilkar Gıda ve Turizm Ltd. Şti. ve DNG Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen franchise sözleşmesinin feshedilmesi ve fesih beyanının karşı tarafa ulaşmasından sonra distribütör firmanın birtakım eylemlerinin rekabeti ihlal ettiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.
-Bolu ve Düzce illerinde hazır beton sektöründe faaliyet gösteren firmaların 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığı karara bağlandı.

-TUZDA FİYAT ARTIŞI İÇİN TEŞEBBÜSLER ANLAŞMAMIŞ-

-Tuz Gölü çevresindeki tuzlaları işleten teşebbüslerin anlaşarak fiyat artışı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.
-Xerox marka yazıcılar ve kartuşlardaki çip uygulamasından dolayı diğer kartuş üreticisi teşebbüslerin bu marka yazıcı için kartuş üretemediği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığı, şikayetin reddi karara bağlandı.

-TRAKYA CAM RAHAT NEFES ALDI-

-Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin rakip firmanın faaliyetlerini navlun bedellerinin tamamını ya da bir kısmını ticari teamüllere aykırı olarak üstlenmek, çeşitli indirimlerle yıkıcı ve seçici fiyatlama uygulamak gibi yollarla zorlaştırmak ve Isıcam markasına ilişkin kurduğu yetkili üretici sistemini kullanarak çift cam üreticisi firmaları sadece kendisinden cam teminine zorlamak suretiyle rekabeti ihlal ettiği iddiası üzerine yapılan inceleme soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.
-Konya – İstanbul hattında faaliyet gösteren otobüs firmalarının fiyat birlikteliğine giderek 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığı, şikayetin reddi karara bağlandı.
-Pompa otomasyonu yazılımı alanında faaliyet gösteren Asis Akaryakıt Servis İstasyon Sistemleri ve İnş. Ltd. Şti. ve TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından, akaryakıt istasyonlarına yönelik arka ofis yazılımları sağlayan teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırıldığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.

-MEY İÇKİ KARARI-

-Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin piyasadaki faaliyetleriyle rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, hakim durumunu kötüye kullandığı, açık noktalarla yaptığı sözleşmelerin münhasırlık içerdiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin ve geçici tedbir talebinin reddine karar verildi.
-Çorum il merkezinde faaliyet gösteren dershanelerin ÇÖZDEBİR adı altında bir araya gelerek dershane ücretlerini birlikte belirledikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığı, şikayetin reddi karara bağlandı.
-Konya – Akşehir hattında faaliyet gösteren otobüs firmalarının fiyat birlikteliğine giderek 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.
-Denizli Belediyesinin teşebbüslere alternatif temin hakkı tanımadan il sınırları içerisinde tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı işlemlerini münhasıran tek bir teşebbüse devretmek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı ve rekabetin kısıtlanmasına neden olduğu iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.
Nart ve Nart Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti.’nin, Filmat A.Ş.’nin ve söz konusu teşebbüslerin bayilerinin fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt ve kimyasal baskı ilaçlarının fiyatlarını aralarında anlaşarak yükselttikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.

-MENFİ TESPİT-

11-42/911-281 sayılı Kurul kararı ile getirilen yükümlülükler kapsamında revize edilmiş olan, Efes Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ile kapalı satış noktaları arasında yapılan “Kapalı Satış Noktası Sözleşmesi”ne menfi tespit belgesi verilmesi ve sözleşmenin ilgili karara uygunluğunun tespiti için yapılan inceleme sonucunda; öngörülen yükümlülüklerin Efes Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirildiği hükmedildi. 4054 sayılı Kanun’un 4, 6 ve 7. maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek düzenlemeler taşımaması nedeniyle bildirim konusu sözleşmeye menfi tespit belgesi verilmesine karar verildi.

-BİRLEŞME VE DEVRALMALAR-

Mobil Oil Türk A.Ş’nin bazı varlıklarının THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. tarafından devralınması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ’de belirtilen nitelikte hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açmayacağından izin verildi.
Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile Noroo Paint & Coatings Co., Ltd. tarafından Kayalar Noroo Boya San. ve Tic. A.Ş. unvanlı bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ’de belirtilen nitelikte hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açmayacağından izin verildi.
The Blackstone Group L.P. tarafından, ACM Projektentwicklung GmbH’den, Lisa Germany GmbH’de sahip olduğu yüzde 45 oranında hissenin BCP Lisa Germany GmbH aracılığıyla satın alınması yoluyla, Leica Camera AG üzerinde ortak kontrol oluşturulması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ’de belirtilen nitelikte hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açmayacağından izin verildi.

Kaynak:  www.ankaajansi.com.tr

Bir Cevap Yazın