Bitki karantinası inspektör yönetmeliği

0
1254

Tarım ve Köyişleri BakanlığıANKARA (A.A) – Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bitki karantina hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerde inspektör olarak görevlendirilecek teknik personele ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ”Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 22 Ocak 2009 tarihli Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikle, ”bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye’ye ve serbest bölgelere giriş, çıkış ve transit geçişi esnasında bitki sağlığı amaçlı her türlü resmi kontrolleri yaparak gerekli belgeleri düzenlemek üzere bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisi” olarak tanımlanan inspektörlerin, nitelikleri, nasıl seçilecekleri, yetki, sorumluluk ve çalışma usulleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve yeniden görevlendirilmelerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Bir Cevap Yazın