Ana Sayfa Duyuru Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması il Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik...

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması il Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bayilik belgesi sınavına artık Ziraat Mühendislerinin yanında Eczacı, Ziraat Teknisyeni ve Teknikerlerde girebilecekler.

 

27 Temmuz 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28366

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLEDEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ziraat mühendisi veya eczacı veya ziraat teknisyeni veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker olmak,”

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2011

27870

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1

4/4/2012

28254

2

30/5/2012

28308

 

2 YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

OKUNMALI !