Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması il Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2
1338
resmi gazete

Bayilik belgesi sınavına artık Ziraat Mühendislerinin yanında Eczacı, Ziraat Teknisyeni ve Teknikerlerde girebilecekler.

 

27 Temmuz 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28366

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLEDEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ziraat mühendisi veya eczacı veya ziraat teknisyeni veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker olmak,”

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2011

27870

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1

4/4/2012

28254

2

30/5/2012

28308

 

2 YORUMLAR

Bir Cevap Yazın