Bitkisel ürün ithalatçılarına sicil numarası geliyor

0
844
Bitkisel ürün ithalatçılarına sicil numarası geliyor

Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri ithal etmek isteyen tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcilerine, sicil numaraları verilecek.

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye giriş kapıları Bakanlığın uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecek. Bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeden çıkış işlemleri bütün Gümrük İdarelerinden yapılabilecek. Ancak alıcı ülkelerin bitki sağlığı gereklilikleri doğrultusunda bazı ülke ve ürünler için çıkış kapıları Genel Müdürlükçe sınırlandırılabilecek.  

Tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcileri elektronik bilgi sisteminde kayıt altına alınarak bir sicil numarası verilecek. Tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcileri yakın bir zamanda gelecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ithalini, önceden ilgili müdürlüklere bildirecekler. Bu bildirim deniz yoluyla nakliyatta sevkıyatın gelişinden en az 24 saat önce; hava yoluyla nakliyatta sevkıyatın gelişinden en az 4 saat önce, kara yoluyla nakliyatta ise sevkıyatın gelişinden en az 12 saat önce verilecek.

Bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeden çıkış işlemleri bütün gümrük idarelerinden yapılabilecek; ancak alıcı ülkelerin bitki sağlığı gereklilikleri doğrultusunda bazı ülke ve ürünler için çıkış kapıları Genel Müdürlükçe sınırlandırılabilecek. Bitki sağlığı sınır kontrol noktalarının taşıması gerekli asgari şartlar Bakanlıkça yayımlanan talimatla belirlenecek ve bitki sağlığı sınır kontrol noktası olarak onaylanan giriş kapılarının bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrolü için bu talimatta belirtilen asgari şartlara sahip olması gerekecek.

İthalat 3 aşamada kontrol edilecek

İthalat kontrolü, sevkıyat veya partinin belge kontrolü, beyan kontrolü ve bitki sağlığı kontrolü olarak üç aşamada yapılır. Bu Yönetmelik kapsamına giren bitki ve bitkisel ürünlerin haricindeki eşyaların taşınmasında kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin resmi kontrolleri, risk esasına göre uygun sıklıkta azaltılmış kontrol şeklinde gümrük müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapılacak. İnspektör, ithal edilecek bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin resmi kontrolü sırasında bulduğu zararlı organizmanın ilgili listelerde yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan olup olmadığını laboratuvar testi ile teyit ettirilecek.

Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri içerdiği beyan edilmemiş sevkıyatlarda, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin varlığından kuşkulanmak için makul nedenler olduğu durumlarda, bu yönetmeliğin şartlarının karşılanmasını sağlamak için, bu sevkıyatlar üzerinde de resmi kontroller yapılacak.

Kaynak: dunya.com

Bir Cevap Yazın