Çeltik Ekim Müracaatları Başladı

0
1231
Edirne Merkez köy ve mahallelerinde 2012 yılı çeltik ekimlerine ait müracaatlar kabul edilmeye başlandı. Başvuruların 25 Haziran 2012 tarihinde son bulacağı, bu tarihten sonra müracaatların Bakanlık talimatı gereği kesinlikle kabul edilmeyerek cezalı da olsa ruhsat verilmeyeceği açıklandı.
İl Çeltik Komisyonu’nun 16 Nisan 2012 tarih ve 03 nolu kararı kapsamında, 2012 yılı için dekar başına; 2,00 TL sıhhi tedbir ücreti ve 50 Kr ruhsatiye ücreti alınması karara bağlandı. İl Çeltik Komisyonu’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Bu itibarla 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanununa göre çeltik ekimi yapmak isteyen üreticilerimizin ruhsatları, çeltik tarımı yapacağı arazinin tapu seneti, kira sözleşmesi (Köy muhtarlığınca onaylı) ve/veya Komisyon tarafından hazırlanan keşif raporuna (kişi beyanı esas alınarak) dayanarak ruhsat düzenlenecek olup, ilgili belgelerle beraber ekim yapacağı çeltik alanı için gerekli tutarı, T.C. Halk Bankasında açılmış olan İl Çeltik Komisyonu Başkanlığına ait vadesiz hesaplarına yatırıp, dekontu ile birlikte İl Müdürlüğümüze (Çeltik Komisyonu Başkanlığı) başvuracaktır.
Ayrıca, 3039 Sayılı Çeltik Ekim Kanununun 19 maddesinde belirtildiği üzere;”Madde 19-Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik tarlaları nahiye merkezleriyle köylerde elli, kaza merkezlerinde beş yüz, vilayet merkezlerinde bin metre uzaklıkta bulunur. Kesik sulama yapılmayan yerlerde ise çeltiklikler o civardaki köy, kasaba ve şehirlerle sayfiyelerinden üç kilometre uzakta bulundurulur. Uzaklıklar, dağınık damlar hesaba katılmamak üzere ev kümelerinin ve köylerde köylerin en kenar evinin dış çevresi ile çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek tayin olunur.” denilmektedir.
Söz konusu mesafe aralıklarına uymayan çeltikçilerin ilk defaya mahsus olmak üzere 5728 Sayılı Kanun gereği dekar başına idari para cezası ile cezalandırılmalarına, aynı üreticilerin aynı suçu tekrarlamaları halinde idari para cezalarının yanında çeltikliklere ait suyunun kesilmesi yönünde işlem yapılacağı bilinmelidir.

Çeltik üreticilerinin mağdur olmamaları için belirtilen tarihe kadar ve belirtilen belgelerle müracaatlarını yapmaları ve mağdur olmamaları için Kanunda belirtilen mesafe aralıklarına uymaları çiftçilerimizin lehine olacaktır.”

KAYNAK : http://www.ekotrakya.comhttp://www.ttae.gov.tr

Bir Cevap Yazın