Çeşitli afetler nedeniyle zarar görenlerin borçlarının ertelenmesi hakkında karar yayınlandı

0
965
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Çeşitli afetler nedeniyle zarar görenler hakkında kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararı, Bakanlar Kurulu onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7510

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 24/3/2015 tarihli ve 9679 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Çeşitli afetler nedeniyle zarar görenlerin borçlarının ertelenmesi hakkında karar yayınlandı

Bir Cevap Yazın