Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı

0
2025

Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması ProgramıÇATAK PROGRAMI -PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLEME İÇİN MÜRACAAT EDİLEN ALANLARDA, BELİRLENEN KATEGORİLER VE TEDBİRLERİN HANGİLERİNİN UYGULANABİLECEĞİNE İL VE İLÇE PROJE UYGULAMA BİRİMİ KARAR VERECEK -ÜRETİCİ, BİR DESTEKLEME DÖNEMİNDE ÇATAK PROGRAMI DESTEKLEME KATEGORİLERİNDEN BİRDEN FAZLASINI UYGULAYABİLECEK -ÜRETİCİLERE YAPILACAK DESTEKLEME, 3 KATEGORİDE UYGULANACAK -İL PROJE UYGULAMA KOMİSYONU TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEN ALANLARDA KATEGORİLERİ GERÇEKLEŞTİRENLERE, DEKAR BAŞINA YILDA BİR DEFA OLMAK ÜZERE, 3 YIL SÜRE İLE ÖDEME YAPILACAK

ANKARA (A.A) – Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı kapsamında destekleme için müracaat edilen alanlarda, belirlenen kategoriler ve tedbirlerin hangilerinin uygulanabileceğine il ve ilçe proje uygulama birimi karar verecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ”Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Korumu Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğ ile ÇATAK Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesinde görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile desteklemeye ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Tebliğe göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen illerde, ÇATAK Programı’nın uygulanacağı alanların önceliğini ve çerçevesini belirlemeye ilişkin çalışmalar için İl Proje Uygulama Komisyonu görevlendirilecek. Bu komisyon tarafından il ve ilçe proje uygulama birimlerinin görüşleri dikkate alınarak, mahallinde ayrıntılı etüt, değerlendirme ve tespitler yapılacak. Komisyonun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama alanları mahallinde ilan edilecek.
ÇATAK Programı’nı tercih eden üreticilerin, bu amaçla yapılan alan bazlı desteklemeden yararlanabilmeleri için, uygulamanın yapıldığı yerdeki il ve ilçe müdürlüğüne müracaatta bulunacak.
İl Proje Uygulama Komisyonu, ÇATAK kapsamında çalışmaların yürütülmesinden ve bu çalışmalar sırasında ortaya çıkacak problemlerin çözümünde yetkili ve sorumlu olacak. Komisyon, 1 Mart?30 Eylül tarihleri arasında olmak üzere ÇATAK Programı için illerine ait başvuru tarihlerini belirleyecek ve mahallinde ilan edecek.
ÇATAK Programı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren üreticilerin desteklemelere esas icmalleri hazırlanarak İl Proje Uygulama Komisyonu’na gönderilecek. Hibe sözleşmesi imzalanmayan hiçbir üretici ÇATAK Programı desteğinden yararlandırılmayacak. Ön başvurular destekten yararlanma hakkı kazandırmayacak.
Programın sürekliliğinin kontrol edilmesi açısından, ikinci ve üçüncü yıllarda o yılın Çiftçi Kayıt Sistemi beyanına göre arazi yerinde kontrol edilerek uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenecek. Bu kontrole göre müteakip yıllar ödemelerine karar verilecek.
Destekleme için müracaat edilen alanlarda, açıklanan kategoriler ve tedbirlerin hangilerinin uygulanabileceğine il ve ilçe proje uygulama birimi karar verecek. Üretici bir destekleme döneminde ÇATAK Programı destekleme kategorilerinden birden fazlasını uygulayabilecek. Bu durumda, aynı üretim alanı için birim alana destek miktarı, üretici tarafından uygulanan kategorilerden en yüksek destek miktarına sahip kategori dikkate alınarak belirlenecek. Aynı üretim alanında uygulanan her kategori için ayrı ayrı destekleme yapılmayacak.
-DESTEKLEME KATEGORİLERİ-
Üreticilere yapılacak destekleme 3 kategoride uygulanacak. İl Proje Uygulama Komisyonu tarafından uygun görülen alanlarda aşağıdaki kategorileri gerçekleştirenlere dekar başına yılda bir defa olmak üzere 3 yıl süre ile ödeme yapılacak.
Birinci kategori, tek yıllık bitkilerin üretildiği alanlarda minimum toprak işlemeli tarımın yapılmasını, ikinci kategori, toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, jips uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden en az ikisinin birlikte yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulamasını kapsıyor.
Üçüncü kategori ise belirlenen çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan en az iki veya daha fazlasının tekniğine uygun bir şekilde tatbik edilmesini içeriyor.
Uygulamaya yönelik işlemlerde yapılacak olan denetim, Bakanlık tarafından yürütülecek.

Bir Cevap Yazın