Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun yürürlükte

1
1350

kanun

ANKARA (A.A) – Çiftçi Koruma Başkanlıklarının koruma faaliyetlerinden kaynaklanan ve 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ödenmemiş olan alacaklar da yeniden yapılandırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmayacak ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmeyecek.

Kanuna eklenen bir geçici madde uyarınca da, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarının koruma faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklardan 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde Kanunun yayımı tarihinde ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden yapılandırmaya gidilecek.

Yeniden yapılandırmadan yararlanmak için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü ayın sonuna (Temmuz sonu) kadar Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarına başvuruda bulunulacak. İlk taksit, Kanunun yayımını takip eden dokuzuncu ayda (Aralık ayı) yatırılacak. Ertesi yıl ilk taksidin yatırıldığı ayda toplam 2 eşit taksitte ödeme yapılmasının ardından da alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilecek.

Kanunun yayınlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş veya icra takibi başlatılmış alacaklar için başvuruda bulunulması halinde sürdürülen davalar sonlandırılacak, icra ve takip işlemleri de durdurulacak. Bu durumda borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri gerekecek.

1 Yorum

  1. benim anlamadığım bu kanun vatandaş olarak beni kapsıyormu işletme derken nası bir işletme mesela benim inek çiftliğim var veya koyun çiftliğim var işletme olarak bu kanun beni kapsarmı işletmem yoksa 20 dönüm tarlam var veya bahçem var bu kanundan yaralanabiliyrmuyum yardımcı olursanız sevinirim lütfen… şimdiden teşekür ederim…

Bir Cevap Yazın