Çiftçiler Şu Desteklerden Yararlanacaklar

0
1229

Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olan çiftçilere yapılan Mazot ve Gübre Destekleri’nin arttırıldığı bildirildi. Geçen yıl Peyzaj ve Süs Bitkileri, Özel Çayır Mera ve Orman Emvali Alanlar için çiftçilere yapılan dekar başına 2 lira Mazot Desteği, 2,5 liraya, 3 lira Gübre Desteği de 3,5 liraya yükseltildi.

* Fark Ödemeleri
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere, 2011 yılında uygulanacak tarımsal destekler belli oldu. 2011 yılında çiftçilere dekar başına 2.5 TL toprak analizi desteği verilecek. Türkiye genelindeki 30 tarım havzasında, 2011 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılacak.
* Destekler Resmi Gazete’de yayımlandı
2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlan Karar, 2011 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsayacak. Karar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre ÇKS’ye dahil olan çiftçilere, 2011 yılında alan bazlı olarak Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi yapacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek büyüklükte ve ÇKS’ye kayıtlı her bir tarım arazisinin Gübre Destekleme Ödemesi’nden yararlanabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuarlarda toprak analizi yaptırılması zorunlu olacak. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmayacak. 2011 yılı ÇKS’ye dahil olan çiftçilere dekar başına 2.5 TL toprak analizi desteği verilecek. Peyzaj ve süt bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarına dekar başına 2,5 TL mazot, 3,5 TL gübre desteği verilecek. Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları’na dekar başına 3,75 TL Mazot, 4,75 TL Gübre Desteği verilecek. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri Alanları’ndan Mazot ve Gübre Destek Tutarı dekar başına 6 TL olacak.
* Kültür Irkı Anaç Sığırda Hayvan Başına 225 TL Destek Ödenecek
Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi (e-Islah) veri tabanına kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne  üye olan yetiştiriciler ile Türkvet’e kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere hayvan başına destek ödemesi yapılacak. Anaç sığırda hayvan başına 225 TL; anaç mandaya 300 TL; sığır soykütüğü ilave 50 TL olacak. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için yüzde 50’si, 500 baş ve üzeri için ise yüzde 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.
* e-Islah Veri Tabanı
E-Islah Veri Tabanı’na kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere, yerli ırk veya yerli ırk melezi sığırlarından etçi ırklara ait sperma ile yapılacak çevirme melezlemesi sonucu doğanlara farklı olmak üzere destek ödemesi yapacak. Buna göre suni tohumlamadan doğan buzağı için her bir baş için 75 TL, suni tohumlamadan doğan çevirme melezi 150 TL olarak uygulanacak.
* Arı Yetiştiriciliği Destekleri
Arı yetiştiriciliği yapan ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olma şartı ile kovan başına 7 TL, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus ansı kullanan yetiştiricilere 60 TL ödeme yapılacak.
* Su Ürünleri Destekleri
Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere ya da su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üye olan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak şartıyla ürün için kilogram başına, yavru için ise adet başına ödeme yapılacak. Buna göre kilo başına alabalıkta 0,65 TL, çipura-levrekte 0,85 TL, yeni türler 1 TL, midyede 0,20 TL olacak. Yavruda adet başına 0,06 TL uygulanacak.
* Kaliteli Kaba Yem Üretimi Desteği
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilisi yapan üreticilere, üretim yaptıkları; yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri  ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına sulu yonca üretimi için 130 TL, kuru yonca üretimine 70 TL, konunga üretimine 90 TL destek verilecek.
* Hayvan başına 300 TL ödeme yapılacak
Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip süt işletmelerinde bulunan tüm sığırlara her bir baş için 300 TL ödeme yapılacak. Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında, Brucellosis S-19 aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev-1 aşısı yapılmış kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına ödeme yapılacak. Brucellosis S-19 yapılan büyükbaş hayvanlar için 25 TL, Brucellosis Rev-1 yapılan küçükbaş hayvanlar için 4 TL destek verilecek. Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı her bir baş için büyükbaş şap aşılamasında 0,75 TL; küçükbaş şap aşılamasında 0,50 TL, büyükbaş Brucellosis aşılamasında 1,50 TL, Küçükbaş Brucellosis aşılamasında 0,50 TL ödeme yapılacak.
* Hayvan Genetik Kaynakları’nın korunması teşvik edilecek
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamına alman yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına ödeme yapılacak. Buna göre büyükbaş korumada her bir baş için 400 TL, küçükbaş korumada 70 TL, arıda kovan başına 20 TL, elit sürü anaçta 30 TL, elit sürü yavruda 40 TL ödeme yapılacak.
* Sertifikalı Tohum Destekleri
Sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifıkalandınlan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan çiftçilere, 2011 yılı ekim dikimleri için dekar başına destekleme ödemesi yapılacak.Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifıkalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2011 yılında ürettikleri tohumlar için buğday ve yonca için dekar başına 6 TL ödenecek.Arpa, tritikale, yulaf, çavdar için dekar başına 4,5 TL ödenirken, destek ödemesi çeltik ve yer fıstığında 8, nohut, kuru fasulye, mercimekte 7 TL, patateste 20 TL, susam, kolza, aspirde 4 TL, korunga, fiğde 3 TL olacak.
* Rev-1 Aşısı yaptıranlara Damızlık Anaç Hayvan Başına 15 TL verilecek
Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye ve hayvanları Koyun-Keçi Kayıt Sistemine (KKKS) kayıtlı yetiştiricilere, kuzularına ve oğlaklarına Rev-1 aşısı yaptırmaları şartı ile damızlık anaç hayvan başına 15 TL ödenecek. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne (Tiftikbirlik) veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere, tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için oğlak tiftiğinde 15 TL, ana malda (ince, iyi) 14 TL, talide 10 TL ödenecek. Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini  tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için sığır manda sütü için 0,06 TL, koyun-keçi sütü 0,15 TL ödenecek.
* Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Destekleri
Bitkisel üretimde ÇKS’ye dahil olan ve icmallerin alındığı tarih itibarıyla en az bir yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olarak Organik Tarım yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.
Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere hayvancılık desteklemelerine ilave olarak belirlenen organik tarım destekleme ödenecek. İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden destekleme ödemesi yapılacak. Organik tarım yapanlara dekar başına 25 TL, iyi tarım uygulamaları çerçevesinde meyve sebze üretenlere 20 TL, örtü altı üretim yapanlar 80 TL destek verilecek.
Türkiye’nin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olan her işletme için destekleme ödemesi yapılacak. Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 500 TL ödenecek.

Bir Cevap Yazın