Çiftçilere Dekar Başına 2.5 Tl Toprak Analizi Desteği Yapılacak

0
1170

çiftçi destekMazot, Gübre Ve Toprak Analizinin Birim Alan Üzerinden Desteklenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi.

Çiftçilere toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL, mazot ödemeleri dekar başına 2 Mazot, gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ödeme yapılacak çiftçilere toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL yapılacak. Mazot ödemeleri dekar başına 2.5 TL ile 6 TL arasında, gübre desteklemeleri dekar başına 3.5 TL ile 6 TL arasında yapılacak. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı ödeme yapılacak çiftçilerin 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre ve toprak destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlarda 2011 yılı içerisinde toprak analizi yaptırılması gerekecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğ’e göre, ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan ve bu Tebliğde mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak.

Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmayacak. Ödeme yapılacak çiftçilere dekar başına mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL olacak.

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak şu şekilde ödeme yapılacak:

“-Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarına mazot destekleme tutarı dekar başına 2.5 TL, gübre destekleme tutarı dekar başına 3.5 TL.

-Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler sebze ve meyve alanları mazot destekleme tutarı dekar başına 3.75 TL, gübre destekleme tutarı dekar başına 4.75 TL,

-Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları mazot destekleme tutarı dekar başına 6 TL, gübre destekleme tutarı dekar başına 6 TL.”

-TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMAYANA GÜBRE VE TOPRAK DESTEK ÖDEMESİ YAPILMAYACAK-

ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre ve toprak destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda 1 Ocak 2011 tarihi ile 31 Aralık 2011 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunlu olacak. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmayacak.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulaması, TÜGEM, tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonları tarafından yürütülecek. Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, bu günden itibaren yılın sona kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecek. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31 Aralık 2011 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih ilgili muhtara tebliğ edilecek.

-MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI-

Çiftçiler, Tebliğ’in ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri destekleri işaretleyerek başvuruda bulunacaklar. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Toprak Analizi Formu ile müracaatta bulunacaklar. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKS’de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacak.

Haber Kaynağı: Sondakika – www.sondakika.com

 

Bir Cevap Yazın