Çiftçiye 2 milyar lira destek

0
943
Çiftçiye 2 milyar lira destek

Başbakan Davutoğlu, “28 Şubat Cumartesi günü, mazot, gübre, yem bitkileri desteği bağlamında 2 milyar Türk lirasını çiftçilerimize veriyoruz” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Tarım Bilgi Sistemleri” Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada, “28 Şubat Cumartesi günü, mazot, gübre, yem bitkileri desteği bağlamında 2 milyar Türk lirasını çiftçilerimize veriyoruz. Bu takriben, yıllık desteğin yüzde 20’si civarında ve inşallah bu ayın sonunda çiftçilerimizin yüzü bir kez daha gülecek. Bu ödemeler yapılacak” dedi.

Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi’nin kendi içinde üç devrimi barındırdığını dile getiren Başbakan Davutoğlu, sistemin, tarım planlaması açısından ve makro stratejik planlama açısından bir devrim olduğunu belirterek, “Devletin, hükümetin, bakanlığın çalışma sistemini tümüyle değiştiren, dönüştüren, niteliksel bir sıçrama yapılmasını sağlayan bir devrimdir. Üretici açısından bir devrimdir, kendisi entegre bir sistemin içindedir artık. Tüketici açısından bir devrimdir” şeklinde konuştu.

Tarımın, arz ve gıda güvenliği bağlamında da varoluşsal bir sektör olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu sektördeki her adımı, ülkelerin detaylı olarak el aldığını ve geleceği tayin etme bakımından önem verdiğini söyledi.

Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri olarak son 12 yılda, AK Parti iktidarı döneminde tarım sektörüne özel önem verdiklerini dile getirerek, bu 12 yıl içinde, bütün sektörlerde sağlanan ölçek büyümesinin, tarım sektöründe de yaşandığını kaydetti.

Türk ekonomisinin son 12 yılda, 250 milyar dolardan, 840-850 milyar dolarlara çıkan Gayri Safi Milli Hasılaya ulaştığını, kişi başına düşen milli gelirin 2 bin 500 dolardan, 11 bin dolara çıktığını anımsatan Davutoğlu, ulaşımda, sağlıkta, her alanda büyük bir ölçek büyümesi gerçekleştiğini ifade etti.

İhracat 158 milyar dolara çıktı

İhracatın 36 milyar dolardan 158 milyar dolara çıktığını hatırlatan Davutoğlu, bu ölçek büyümesinin, kendisini en çarpıcı gösterdiği alanlardan birinin de tarım sektörü olduğunu söyledi. Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“23,7 milyar dolardan 61 milyar dolara çıkan tarım sektörü milli hasılası ile Avrupa’nın en büyük tarım üreticisi haline geldik, dünyada da yedinci büyük tarım üreticisiyiz. Bu Türkiye için bir iftihar meselesidir. Ancak biz bunla yetinmiyoruz. 62. Hükümeti kurduğumuzda, bütün bakanlıklarımıza… Hükümet programı okunurken, Meclisimizde milletimizle paylaştım, daha sonra da bakanlıklarımıza açık ve net bir stratejik talimat ilettik. O da ekonomimizin ikinci hamle döneminde, 12 yılda yaşanan ölçek büyümesini kalıcı kılacak olan, sürdürülebilir kalkınmayı temin edecek olan bir paradigmadik değişimi, bir mahiyet değişimini bütün sektörlerde, bakanlıklarda gerçekleştirmemiz. Yani atıl kapasiteyi kullanım üzerinden ölçek büyümesi döneminin sınırlarına geldik. Orta gelir tuzağına yakalanmamamız için şimdi çok daha katma değeri yüksek ve kendi içinde teknolojiyi, bilgi sistemini daha yoğun kullanan bir anlayışı geliştirmek durumundayız.”

Yeni dönemde, tarım sektörü başta olmak üzere, bütün stratejik alanlarda benimsedikleri yeni yaklaşımı, sistemi anlatan Davutoğlu, “Gerçekten son 12 yılda tarım sektöründe, bütün dünyada gıptayla takip edilen, Türkiye’de de geçmiş dönemlerle kıyas edildiğinde, hayal bile edilemeyecek büyük başarılara imza attık. Tarımsal destekleri bu dönemde 5,5 kat artırdık. 2002’de 1,8 milyar lira tarımsal destek verilmişken, 2015’de bu destek tam 10 milyar liraya yükseldi” dedi.

Tarımsal kredide patlama yaşandı

Davutoğlu, son 12 yılda tarıma verilen desteğin toplam değerinin 70 milyar liraya ulaştığını belirterek, 52 yeni tarımsal destek başlattıklarını, tarımsal destek alanını genişleterek, Türkiye’nin her yerine yaydıklarını söyledi.

Tarımsal kredilerde faizleri düşürdüklerine işaret eden Davutoğlu, 2002’de Ziraat Bankasının tarımsal kredi faizinin yüzde 59’u bulduğunu, şu anda faizin sıfır ile 8,25 bandında gerçekleştiğini vurguladı. Davutoğlu, tarımsal kredide gerçek bir patlamanın yaşandığını, 2002’de 529 milyon lira olan kredi meblağının, 2014’te 22,8 milyar liraya çıktığını ifade etti.

Ölçek büyümesine zemin teşkil edecek şekilde, gerçek bir yapısal devrim mahiyetinde, tarım havzaları üretim ve destekleme modelini geliştirdiklerini belirten Davutoğlu, noktasal, konjonktürel üretim planlaması yerine havza bazlı ve ülkenin bütününü kuşatan bir üretim planlamasına geçtiklerini dile getirdi.

Arazi toplulaştırma

Davutoğlu, devrim mahiyetindeki bir adımı da arazi toplulaştırmalarıyla sağladıklarına dikkati çekerek, “Özel mülkiyetin geliştiği ve şehirleşmenin hızlandığı toplumlardaki en önemli problemlerden birisi, tarımsal alanın daralması, parçalanması, bölünmesi, dolasıyla üretken, fizibil üretim alanlarının ortadan kalkması” diye konuştu.

Özellikle 1950’li yıllardan sonra başlayan şehirleşmeyle, miras yoluyla parçalanmış arazilerin, göçlerle boşaldığını, bunun tarımsal alanı ciddi şekilde kısıtladığını belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Arazi toplulaştırma bu anlamda bizim için tarım sektörünün en önemli stratejik boyutlarından, alanlarından birini oluşturuyor. 41 yılda sadece 450 bin hektar arazi toplulaştırması yapılırken, 12 yılda biz, 10 kat artışla 4,5 milyon hektar arazi toplulaştırması yaptık. Son Bakanlar Kurulumuzda, değerli bakanımız, yaklaşık 3,5-4 saat tarım sektöründe bulunduğumuz noktayı bütün çerçevesiyle bize aktardı, bütün sistemleri gözden geçirdik. Özellikle önümüzdeki dönemde, 2015-2019 arasında tarımda yapılacak hamleleri ele aldık. Burada bizim için en önemli alanlardan birisi arazi toplulaştırmalarının devam etmesi ve üretimi anlamlı kılabilecek büyüklüğe tarım arazilerinin çıkartılması.”

Davutoğlu, teknolojik değişim anlamında, su ve toprak kullanımının en kritik alan olduğunu vurgulayarak, “Çok büyük arazilere sahip olmak, büyük tarım üretimine sahip olmak anlamına gelmez. Eğer toprağı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsanız, o büyük arazi bir müddet sonra bir külfet haline dönüşür. Ama toprağı nasıl kullanacağınızı biliyorsanız, çok küçük alanlarda çok verimli tarım yapabilirsiniz” diye konuştu.

Toprak dışında, tarımın varoluşsal ikinci unsuru olan su yönetiminin de önemine işaret eden Davutoğlu, su yönetiminin, israftan kaçınma ve hangi ürünün, hangi toprakta en az suyla üretilebileceğini planlamak olduğunu söyledi.

Damla ve yağmurlamaya özel destek

Damla ve ve yağmurlama sulama yatırımlarına özel destek verdiklerini belirten Davutoğlu, 1,8 milyar lira sıfır faizli kredi ve hibe desteğiyle 5 milyon dekar alanda damla ve yağmurlama sistemleriyle sulamaya geçtiklerini, bunun en önemli hedeflerden olduğunu kaydetti.

Başbakan Davutoğlu, “vahşi sulama” denilen, yeraltı sularının kullanıldığı, kuyular ve diğer suyun israf edildiği su kullanım yöntemleri yerine son teknolojik imkanlardan istifade eden su yönetiminin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tohumculuk

Davutoğlu, tohumculuk alanında önemli hamleler yaptıklarını söyledi.

Son 9 yılda tohumculuğa 1 milyar lira destek verdiklerini, tohumluk üretimini 145 bin tondan 776 bin tona çıkardıklarını ifade eden Davutoğlu, özel sektörle birlikte tohumluk ihracatını neredeyse 10 kat artırdıklarını bildirdi. Davutoğlu, kendilerinden önce 17 milyon dolar olan tohumluk ihracatının şimdi 150 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Tarım sigortası uygulamasını ilk kez 2006’da başlattıklarını anımsatan Davutoğlu, çiftçiyi doğal afetlerden korumak için sigorta poliçe bedelinin yüzde 50’sini karşıladıklarını, böylece çiftçilerin beklenmedik afetler karşısında büyük sıkıntı yaşamalarının önüne geçtiklerini anlattı.

Bugüne kadar 1,6 milyar lira pirim desteği sağladıklarını, 1,7 milyar lira da hasar tazminatı ödediklerini dile getiren Davutoğlu, “Çiftçilerimiz hava şartlarından o kadar kırılgandırlar ki bir anda bütün üretim yaptığı bütün çaba, yıllık çaba yok olabiliyor. Ama eğer arkasında çiftçilerimizin kudretli ve şefkatli bir devlet varsa ki bugün var, bütün o hasar bir tazminatla telafi edilebiliyor, çiftçilerimize can suyu mahiyetinde yardımlar yapılabiliyor ve afetlerin, bu anlamda hasarların oluşturabileceği tahribatı ortadan kaldırıyoruz” diye konuştu.

Çevre, mekan, su, toprak ve güneşin, tarım sektörünün birlikte kaynağını oluşturan alanlar olduğuna işaret eden Davutoğlu, “Su, ateş, hava, toprak hepsi tarımda birleşir. Temel varoluşsal unsurlar birleşir. Onun için çevreyi göz önüne almayan bir tarım faaliyeti, bir müddet sonra çölleşmeye, bir müddet sonra çok ciddi çevre sorunlarına yol açar” dedi.

Davutoğlu, bu nedenle çevreyi esas alan tarım faaliyetlerine özel önem verdiklerini vurgulayarak, organik tarım alanını 90 bin hektardan 796 bin hektara çıkardıklarını, iyi tarım uygulamaları alanını da 20 kat artırdıklarını bildirdi.

Pirincin KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürdük

Geçen ay tarım alanında birçok müjdeyi çiftçilerle paylaştığını belirten Davutoğlu, bugün de yine bazı müjdeler paylaşmak istediğini söyledi.

Ocak ayında yaptıkları birçok açıklamada bu müjdeleri sıraladıklarını anlatan Davutoğlu, 2015 yılı üretimi için pirincin KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürdüklerini, bunun pirinç üreticilerinin uzun zamandır beklediği önemli bir haber olduğunu ifade etti.

Soya ve kanolada 2014’te başlattıkları sözleşmeli üretime yönelik dönüm başına 10 lira ilave desteği bu sene 15 liraya çıkardıklarını, ayçiçeğini de bu destek kapsamına aldıklarını kaydeden Davutoğlu, bu yıl mazot desteğini yüzde 5, gübre desteğini yüzde 10 artıracaklarını söyledi.

Davutoğlu, ilk kez kendi dönemlerinde başlatılan sertifikalı fidan hibe desteğini bu yıl yüzde 50 artıracaklarını belirten Davutoğlu, iyi tarım uygulamaları kapsamında süs bitkileri, ıtri ve tıbbi bitki üretimi yapan çiftçilere dönüm başına 100 lira destek verme kararı aldıklarını dile getirdi.

Kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulyeye verdikleri pirim desteğini de yüzde 100 artıracaklarını anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Yine bizim hükümetlerimiz döneminde başlatılan sertifikalı tohum kullanım desteğini de bu sene tekrar artırıyoruz. Kırmızı mercimek, nohut kuru fasulyede yüzde 20, buğdayda yüzde 13, arpada yüzde 42, yonca da yüzde 25, korunga ve fidede yüzde 40 bu pirim desteğini artırıyoruz. Meyve üreticilerine sağladığımız fide desteğini sanayi ve ihracata yönelik yeni çeşitlerde yine yüzde 50 artırıyoruz. 42 ilimize IPARD hibe fonu kapsamında 3 milyar lira kaynak aktardık ve vatandaşlarımızı bunları kullanmaya teşvik ettik. Önümüzdeki dönemde, gelecek 5 yıl için ek 3 milyar lira daha kaynak artırma kararı verdik.”

Süt ve et üreten işletmelere yatırımda hibe oranını yüzde 70’e çıkaracaklarını ifade eden Davutoğlu, arıcılık, seracılık, yerel tarım gıda ürünleri, el sanatları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığı yatırımlarında yüzde 50 hibe oranını yüzde 65’e çıkaracaklarını kaydetti.

Başbakan Davutoğlu, belediyeler, il özel idareleri ve organize tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin yenilenebilir enerji yatırımlarını yüzde 100 hibe desteği kapsamına alacaklarını bildirdi.

Hayvancılığa verilen desteği yükselttik

Tarımda yaptıkları çalışmaları destekleyen bu faaliyetleri hayvancılıkta da geliştireceklerine işaret eden Davutoğlu, “Anadolu’da hepimizin bildiği bir söz var, ‘Buğday ile koyun, gerisi oyun.’ Aslında bu sözle Anadolu’da çiftçilerimiz şunu demek ister, bütün diğer sektörler önemli ama buğday ile koyunu ihmal ederseniz, gıda güvenliğiniz teminat altında olmaz. O açıdan biz ekmekle etin, kutsal bildiğimiz ekmek ile nimet bildiğimiz etin birlikte üretimini teşvik için büyük bir çaba gösterdik” değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, 2002 yılında hayvancılığa sadece 83 milyon lira destek verilirken, bu desteği 2014 yılında 2,6 milyar liraya yükselttiklerini vurguladı.

“Hayvancılık alanları, özellikle Doğu Anadolu’da tümüyle boşalmışken şimdi meralar, yaylalar tekrar şenlendi” diyen Davutoğlu, bu bereketli toprakları her açıdan şenlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

46 bin vatandaş istihdam alanı buldu

Son 12 yılda hayvancılığa toplam 15 milyar lira destek verdiklerini bildiren Davutoğlu, hayvancılığı 0 faizli kredi kapsamına aldıklarını, bugüne kadar 371 bin üreticiye 8,6 milyar lira destek sağladıkları bilgisini verdi.

Davutoğlu, 2002-2014 yılları arasında süt üretiminin 8,4 milyon tondan 18,5 milyon tona, kırmızı et üretiminin 421 bin tondan 1 milyon tona, tavuk et üretimi 696 bin tondan 1,9 milyon tona yükseldiğini aktardı.

Bütün bu alanlarda dünyanın en önemli üreticileri haline gelindiğini vurgulayan Davutoğlu, en kapsamlı kırsal kalkınma hamlesini başlattıklarını ifade etti.

Davutoğlu, 2006’da yüzde 50 hibe destekleriyle 5 bin 450 yeni tarımsal sanayi tesisini tamamladıklarını anımsatarak, “Faaliyete geçen bu tesislere 1,1 milyar lira hibe verdik. Tarımsal sanayi tesislerinde 46 bin vatandaş istihdam alanı buldu” dedi.

Projelerinin mekanizasyondan otomasyona elektronik alana geçişin önemli bir aşaması olduğunu kaydeden Davutoğlu, yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını belirtti.

39 vilayeti IPARD benzeri bir yöntemle destekleyeceğiz

Davutoğlu, ilerleyen dönemde Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) fonları kapsamında toplam 3 milyar liralık hibeyi artırmada kararlı olduklarının altını çizdi. Bütün bu çalışmalarla, Türkiye’nin gelecekteki tarım planlaması bağlamında, dünyanın en önemli ilk 5 ülkesi arasına girmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Avrupa’da artık bizimle yarışacak bir ülke kalmadı. İtalya, Fransa,İspanya 2002 de bizden öndeydi, biz Avrupa’da dördüncüydük. Şimdi Türkiye açıkara Avrupa’da en büyük tarım üreticisi. Şimdiki hedefimiz dünyanın ilk 5 ülkesi arasına ilk aşamada girmek ve tarım arz güvenliği bağlamında Türkiye’nin ve gelecek nesillerin bekasını teminat altına almak.”

Kendi dönemlerinde ziraat mühendis ile veterinerlerin önemli ve ayrıcalıklı meslek grupları haline geldiğini dile getiren Davutoğlu, Tar-Gel porjesiyle 10 bin ziraat mühendisinin alana gönderildiğini hatırlattı.

Davutoğlu, bütün bunların Türkiye’de geldiği aşama olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Ama bununla yetinmiyoruz. Çiftçilerimize birkaç hususta müjde vermek istiyorum. Birincisi 28 Şubat Cumartesi günü mazot, gübre, yem bitkileri desteği bağlamında 2 milyar lirayı çiftçilerimize veriyoruz. Bu takriben yıllık desteğin yüzde 20’si civarında. İkinci olarak 39 ilimiz IPARD kapsamı dışında. Dün Bakanlar Kurulunda aldığımız kararla IPARD benzeri yeni bir kırsal kalkınma desteği sistemi geliştireceğiz ve bu 39 vilayetimizi de IPARD benzeri bir yöntemle destekleyeceğiz. Pamuk desteğinin artırılması için özel bir çalışma yapılması talimatını da Bakanlar Kurulumuzda verdik. Bu çalışma tamamlandığında da pamuk üreticilerimize dönük atabileceğimiz adımları tekrar ele alacağız.”

Kaynak: dunya.com

Bir Cevap Yazın