Çiftçiye, ”garanti belgesi” sürprizi

1
1938

Tarım AletleriÇİFTÇİYE, ”GARANTİ BELGESİ” SÜRPRİZİ… -TRAKTÖR, ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI, ÇİM BİÇME MAKİNALARI VE ZİNCİRLİ TESTERELER DIŞINDA BÜTÜN TARIM MAKİNALARI, ZORUNLU GARANTİ KAPSAMINDAN ÇIKARILDI -FİRMALAR KENDİ SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESİNDE, İHTİYARİ GARANTİ BELGESİ DÜZENLEYEBİLECEK -GÜBRELEME MAKİNALARI, BİÇERDÖVER VE HASAT MAKİNALARI, HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN EKİPMANLAR, TARIMSAL MÜCADELE EKİPMANLARI SATIŞINDA, ALICI TALEP ETMEDİKÇE, GARANTİ BELGESİ VERİLMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR -TARMAKBİR GENEL SEKTERERİ SELAMİ İLERİ: -”DÜZENLEMENİN, (ÇİFTÇİNİN TÜKETİCİ OLMADIĞI) TANIMINDAN HAREKETLE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ” -SÖZ KONUSU TARIM MAKİNALARININ SATIŞINDA, ”SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ” DE ARANMAYACAK

ANKARA (A.A) – Fatma Orhan – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yaptığı düzenleme ile traktör, çim-ot-çit kesme makinaları, çim biçme makinaları ve zincirli testereler dışında bütün tarım makinalarını, zorunlu garanti kapsamından çıkardı. Söz konusu tarım makinalarının satışında, firmalar kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilecek.

Buna göre, gübreleme makinaları, biçerdöver ve hasat makinaları, hayvancılık sektöründe kullanılan ekipmanlar, tarımsal mücadele ekipmanları satışında, alıcı talep etmedikçe, garanti belgesi verilmesi zorunluluğu bulunmuyor. Söz konusu makinaların satışında, ”satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi”nin aranması da gerekmiyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ”Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile ”Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Resmi Gazete’nin 24 Nisan 2011 tarihli sayısında yayımlanan değişiklikler ile birçok makina, ”garanti belgesi ile satılma zorunluluğu bulunan mallar” listesinden ve ”Tükecinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Satış Sonrası Hizmet İstenecek Ürünler” listesinden çıkarıldı.

Yönetmelik değişiklikleri uyarınca, 25 Mayıs 2011’den itibaren, liste dışına çıkarılan mallar için satış sırasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı garanti belgesi düzenlenmesi zorunluluğu bulunmuyor.

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri Selami İleri, söz konusu düzenlemelerin, ”üretici-tüketici” ayrımı gözetilerek yapıldığını düşündüklerini belirterek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

”Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, (tüccar ve çiftçinin tüketici olmadığı, aldıkları ürünü üretim amacıyla kullandığı) yorumu yapılıyordu. Bu nedenle, çiftçi veya tüccarın aldığı mal ile ilgili bir sorun olduğunda, bunun tüketici mahkemelerinde değil, ticaret mahkemelerinde çözülmesi gerektiği düşünülüyordu. Sanıyorum düzenleme, yatırım ve üretim amacıyla alınan mallara yönelik.

Traktörün zorunlu garanti belgesi kapsamında bulunması, Trafik Kanunu’ndaki tescil durumundan kaynaklanıyor. Çim-ot-çit kesme makinaları, çim biçme makinaları ve zincirli testereleri ise büyük çoğunlukla, tarımsal üretim amacıyla değil, hobi amacıyla tüketiciler tarafından kullanılıyor. Sanırım onun için zorunlu garanti belgesi kapsamında bırakıldı.”

-”REKABET FAZLA ÇİFTÇİNİN KAYBI OLMAZ”

Yeni yönetmelik uyarınca, 25 Mayıs 2011 tarihinden itibaren traktör, çim-ot-çit kesme makinaları, çim biçme makinaları ve zincirli testereler dışında bütün tarım makinaları zorunlu garanti belgesi kapsamından çıkarıldı. Firmalar kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilecek. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenecek. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulması gerekmiyor.

Türkiye’de tarım makinalarının kayda değer bir bölümünün sübvansiyonlu Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri kredisi ile veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında yüzde 50 hibe ile satıldığına işaret eden TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri, bu tür satışlarda mutlaka satılan mala ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı garanti belgesi istendiğine dikkati çekti.

Ayrıca teşvik belgesi kapsamındaki satışlarda, Kamu İhale Kanunu gereği yapılan ihalelerdeki satışlarda da garanti belgesi istendiğini hatırlatan İleri, ”Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen Tarım Makinalarının Garanti Belgeleri için uygulamanın nasıl olacağı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 25 Mayıs 2011 tarihine kadar belirlenip ilan edilmesini bekliyoruz” dedi.

Olaya tarım makinaları açısından bakıldığında, sektörde rekabet çok yoğun olduğu için, üreticilerin, satıcıların, mümkün olan en fazla garanti ve satış sonrası hizmeti sağlamak için yarıştığını, düzenlemeden sonra garanti belgesinin düzenlenmesi ve şartları konusunda çiftçiler açısından bir sorun yaşanmasını beklemediklerini ifade eden Selami İleri, ”Çiftçi garanti vermeyen firmaya gitmez, garanti ve servisi şartları iyi olan firma avantaj sağlar” dedi.

Yönetmelik değişikliğinde yer alan ”satış faturasının garanti belgesi sayılmaması” ile ilgili hüküm konusunda da TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri, ”Zaten önceden de satış faturası garanti belgesi yerine geçmiyordu. Kamuoyunda yanlış bir bilgilenme söz konusuydu. Şimdi bu konuya açıklık getirilmiş oldu. Satıcı, bakanlığın onayı ile düzenlenen garanti belgelerini satış sırasında alıcıya verecek” diye konuştu.

Yönetmelik uyarınca, bakanlıkça onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumlu olacak.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın