Çiftçiye Kredi Desteği Devreye Girdi

0
1218

ParaTarım Bakanlığı’nın çiftçilere hibe ve düşük faizli kredi destekleri devreye girdi. Çiftçiyi rahatlatacak destekler, hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarım, sulama, iyi tarım, organik tarıma kadar pek çok tarımsal faaliyeti içine alıyor.

Hayvancılık ve kontrollü örtü altı tarım konusunda üst limit 7,5 milyon lira, sulama yatırımlarında 1,5 milyon TL.

İyi tarım, organik tarım ve su ürünleri için 3 milyon lira iken sertifikalı tohum, fide, fidan, arıcılık ve kanatlı sektörü için 1,5 milyon TL ve mekanizasyon ve diğer konularda 500 bin lira olarak belirlendi.

Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 9 kalemde birçok tarımsal faaliyet alanını kapsayan desteklerle tarımsal maliyetlerin azaltılarak, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesi hedefleniyor.

Krediyi kullanacakların dikkat etmesi gereken hususlar şöyle;

HAYVANSAL ÜRETİM

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği: On baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiriciler yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği: On baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Damızlık düve yetiştiriciliği: Elli baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği: Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda için on baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmi beş baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi verilecek.

Büyükbaş hayvan besiciliği: On baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Küçükbaş hayvan besiciliği: Yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi verilecek.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı: Projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi verilecek.

Kanatlı sektöründe et tavuğu, yumurta tavuğu, hindi, kaz, ördek ve bıldırcın ile ilgili damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerden asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapacak tüzel veya şahıs işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Arıcılık: Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi verilecek.

TARIMSAL SULAMA

Tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla basınçlı sulama sistemlerinin (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması konusunda yatırım kredisi verilecek.

Organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi sunulacak.

Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına ve/veya sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılacak.

Kaynak: flashgazetesi

Bir Cevap Yazın