Ciftlik-Muhasebe-Veri-Agi-Sistemine-Katilan-Tarimsal-Isletmelere375-TL-Katilim-Destegi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemine gönüllü olarak dahil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenledi.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi’ne Katılan Tarımsal İşletmelere,375 TL Katılım Desteği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemine gönüllü olarak dahil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenledi. Destek kapsamında, tarımsal işletmelere, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden işletme başına ve yılda bir kez olmak üzere 2014 yılında 375 TL katılım desteği ödenecek.

Advertisement

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi’nin kurulduğu iller olan İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Hatay, Manisa, Muğla, Mersin ve Osmaniye’de gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2014 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

-ÖDEME YAPILACAK TARIMSAL İŞLETMELER-

Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacak.

-ÖDEME MİKTARI-

Destek kapsamında, tarımsal işletmelere, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden işletme başına ve yılda bir kez olmak üzere 2014 yılında 375 TL katılım desteği ödenecek.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, Merkez ve il Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Komisyonu ile il müdürlüğü tarafından yürütülecek.

-UYGULAMA TAKVİMİ-

İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanacak. Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenecek. Sorumlu birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il Çiftlik Muhasebe Veri Ağı komisyonu tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilecek. Seçilen işletmelerle il müdürlüğü arasında katılım anlaşması imzalanacak.

-KATILIM DESTEK KAPSAMI DIŞINDA KALACAK TARIMSAL İŞLETMELER-

Tebliğ ile Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği uygulamasından yararlanamayacak tarımsal işletmeler belirlendi. Buna göre ilgili muhasebe yılında Çiftçi Kalıt Sistemi’ne veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan, verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan, sorumlu birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmaya ve kendi isteğiyle sistemden çıkanlar Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğinden yararlanamayacak.

Tebliğ ile Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

haber365

Bir Cevap Yazın