Cig-Sut-Veriminin-Artirilmasi-Icin-Proje-Baslatiliyor

İzmir’de çiğ sütün toplanmasına ve pazarlanmasına yönelik neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere sektör temsilcileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde biraraya geldi. “İzmir’de Çiğ Süt Veriminin ve Kalitesinin Arttırılması” projesi kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, İzmir genelinde üretilen sütlerin tamamının soğuk zincire alındığını hatırlatarak, verim ve kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların da meyve vermeye başladığını söyledi.

Çiğ sütün toplanması, muhafazası, nakli ve pazarlanmasının belirli esaslara göre yapıldığını ifade eden Güldal, plastik güğümlerle taşınmasının yasaklandığını belirtti. Çelik tanklarla taşıma şartı getirildiğini vurgulayarak, “Bakanlığımız da sütte kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaları gönülden destekliyor. İzmir’in başı çektiği beş il için 8 Nisan 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla en az 15 saf ırk ineğe sahip çiftçilerimizin çiğ sütte yaptıracağı yağ, protein ve somatik hücre analizleri için hayvan başına ilave 50 lira ödeniyor.” dedi. Projenin ilk iki yılı için Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Torbalı ve Beydağ ilçelerinin yer aldığı Küçük Menderes havzasının pilot bölge seçildiğini dile getiren İl Müdürü Güldal, 8 bin 476 süt sığırı işletmesi olduğunu, bunlarda toplam 138 bin 944 sağmal inek bulunduğunu kaydetti. Havzadaki altı ilçede 2012 yılında süt üretiminin 972 bin 877 ton olduğunu belirten Güldal, İzmir’de faaliyet gösteren 135 süt ve süt ürünleri üretim tesisinden 70’inin havzada yer aldığını vurguladı.

Advertisement

Projeyle Küçük Menderes havzasında üretilecek çiğ süt miktarında yıllık 73 bin ton civarında artış beklediklerini belirten Ahmet Güldal, “Projeyle yıllık çiğ süt üretim miktarıyla birlikte bölgenin ekonomiye olan katkısında da artış olacak. Bu nedenle bu projeyi sonuna kadar götüreceğiz.” dedi. İl genelinde üretilen sütün tamamının soğuk zincire alınmasının ve kalitenin arttırılmasının ardından pazarlama yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerektiği üzerinde duran Güldal, il müdürlüğü olarak kalite ve fiyat istikrarsızlığının önüne geçmek istediklerini ifade etti.

Katılımcıların görüşlerinin tek tek dinlendiği toplantıda, çiğ sütün toplanmasının üretici örgütleri vasıtasıyla yapılabileceği dile getirilirken ayrıca örgütler aracılığıyla ihale usulüyle satılabileceği belirtildi. Çiğ süt satışında referans birim fiyat uygulamasına geçilebileceğinin kaydedildiği toplantıda, hazırlanan sonuç raporuna göre ön plana çıkan görüşler değerlendirilerek, 2014 yılında uygulamaya konulmak üzere İzmir için süt tedarik ve pazarlama yöntemi belirlenecek.

haber46

Bir Cevap Yazın