Damızlık Manda Hibe Desteği İçin İller Belli Oldu

0
1145

Hibe desteği için Afyonkarahisar, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muş,Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illeri belirlendi. “Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi 2017” yayımlandı.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar 30 Haziran 2017 tarihine kadar İl Tarım Müdürlüğüne müracaat edecekler.

Rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaat aşamasından son aşamasına kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanması olarak tanımlanıyor.

Rehber, damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının arttırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesini Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi vera porlamanın çerçevesini açıklıyor.

Rehber, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 09/01/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ve 15.04.2017 tarih ve 30039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğine (Tebliğ No: 2017/19)”ne göre hazırlandı.

Rehberde;

-Damızlık dişi manda: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 12-24 aylık dişi gebe olmayan manda,

-Damızlık gebe manda: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 3 aylık gebe hayvan,

-Damızlık manda boğası: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 24 aylık yaşta erkek manda,

– Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde ahır inşaatı, damızlık amaçlı dişi manda ile damızlık manda boğası alımı ve makine alet ve ekipman alımları ile ilgili olarak yatırımcılara Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkı,

– Hibe tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarı,

Olarak tanımlanıyor.

Rehberde desteklemeye esas dişi manda birim fiyatı 5.000 TL/baş ve manda boğası 10.000 TL/baş olarak belirlendi.

Destekleme Konuları, Hibe Desteği oranları, başvuru şartları ve diğer ayrıntılar rehber yer alıyor. Rehberi görmek için TIKLAYIN

Bir Cevap Yazın