Dane Kaybına Neden Olan Operatöre Ceza!

0
738
Dane Kaybına Neden Olan Operatöre Ceza!

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, hasat döneminde dane kaybına neden olan operatörlerin cezalandırılacağı bildirdi. Müdür Sağlam, Çiftçilerin büyük emek ve masrafla üretmiş oldukları hububat, mısır, soya fasulyesi, ayçiçeği ve diğer ürünlerin, biçerdöverlerle hasat edilmeleri sırasında meydana gelen tane ve sap kayıpları ile tane hasarlarını önlemek üzere, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılı hasat döneminde de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilen teknik elemanlar tarafından tarla kontrollerinin yapılacağını belirtti.

Sağlam, hasat öncesinde ve hasat sırasında biçerdöver sürücülerinin, biçerdöver sahipleri ile ürün sahiplerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı” doğrultusunda uymaları gereken hususlarla ilgili ise şöyle dedi:

“Biçerdöver sahipleri, hasat sezonundan önce, biçerdöverlerinin tamir, bakım ve ayarlarını tekniğine uygun bir şekilde yaptırarak, hasada hazır hale getireceklerdir. Biçerdöver sahipleri, biçerdöverlerini operatör belgesi olmayan sürücülere kullandırmayacaklardır. Biçerdöver operatör belgesi olmayan sürücüler, biçerdöverle ürün hasadı yapmayacaklardır.
Biçerdöver sahipleri ve operatörleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce tespit edilen kayıp oranından hububat, mısırda ve ayçiçeğinde yüzde 2, soyada yüzde 6’dan fazla dane kayıplarına sebep olmamaya çalışacaklardır. Hasat esnasında ürün sahibi, tarlasının başında bulunacak, kayıpları sık sık kontrol edecek, kayıp tespit ettiğinde operatörü uyaracak, bu uyarıya uymayan operatörü en yakın İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirecektir. Her ürüne göre hasat zamanı hassasiyetle belirlenecek, hasat olgunluğuna erişmemiş ürünlerin hasadından kesinlikle kaçınılacaktır. Hasatta, üründeki rutubet durumu dikkate alınacak, çiğ kalkmadan hasada başlanılmayacak ve çiğ düşmeden önce hasada son verilecektir. Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır. Biçerdöverlerin hassas ayarları, ürünün cinsi ve durumuna göre, tekniğine uygun olarak yapılacak, her tarla değişiminde ayarlar yeniden kontrol edilecektir. Biçerdöverlerin çalışma hızı, biçerdöverin özelliklerine, arazinin yapısına, ürünün cinsine ve durumuna göre tespit edilecektir. Kayıpların azaltılması amacı ile engebeli arazilerde ve yatık ürünlerde, biçerdöverlere sap ayırıcı ve başak kaldırıcılar monte edilecektir. Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek, en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır. Biçerdöverle hasatta, kayıpları kontrol etmek ve azaltmak amacı ile görevlendirilen Bakanlığımız elemanlarına, ürün sahipleri, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri gerekli kolaylıkları göstereceklerdir. Biçerdöver sahipleri ve operatörleri yangın söndürücüsüz biçerdöver çalıştırmayacaklar. Biçerdöver kira ücretleri Valilik Tebliği’nin 4’üncü maddesi gereğince köy muhtarlıkları, belediye başkanlıklarının, Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları ve Ziraat Odası Başkanlıkları yöresel örf ve adetler çerçevesinde biçerdöver sahipleri ile çiftçilerin-ürün sahiplerinin adına hukuki geçerliliği olan bir “kira sözleşmesini imzalaması” sonucu belirlenecektir.”

İbrahim Sağlam, belirtilen hususlara uymayarak, ürün kaybına sebep olanlar ile görevlilere karşı gelenler hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. ve 40. maddelerine göre dekar başına 227 ve 109 TL yasal işlem yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: <http://www.anadoluizlenimleri.com/haber/dane-kaybina-neden-olan-operatore-ceza> Erişim Tarihi:08.06.2017.

Bir Cevap Yazın