Daniştay Antibiyotiğe Dirençli Gen İçeren GDO İthalatinin Yürütmesini Durdurdu

1
1091
GDO

TTB’nin açtığı dava sonucu, “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”in bazı hükümlerinin yürütmesi durduruldu.

GDO

Türk Tabipleri Birliği(TTB)’nin açtığı dava sonucu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”in bazı hükümlerinin yürütmesi durduruldu.

TTB, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”in bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açmıştı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmeliğin dava konusu edilen 6. maddesinde yer alan “insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatına ve piyasaya sunulması”na izin verilen hükme ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. TTB’den yapılan açıklamada, kararın gerekçesi şöyle ifade edildi:

“-Bazı bilimsel çalışmalarda insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin kullanılmasının orta ve uzun vadede insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç geliştirebileceğinin tespit edildiği, konuyla ilgili çalışmaların halen sürdüğü,

-GDO Yönetmeliği’nin eski şeklinde insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatına ve piyasaya sunulmasının yasaklanmış olduğu, Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı’nın da bu yönde bir yasak içerdiği, izleyen süreçteyse insan sağlığını korumaya dönük tüm bu sınırlayıcı düzenlemelerin kaldırıldığı,
-Oysa ülkemizce onaylanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde ve dava konusu yönetmeliği hazırlanırken esas alınan Biyogüvenlik Kartagena Protokolü’nde insan, hayvan ve çevre sağlığının, biyoçeşitliliğin ve gıda güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda taraf devletlerin konuya ‘ihtiyatlılık ilkesi’ çerçevesinde yaklaşmaları gerektiği, bu gerekliliğin aynı zamanda Anayasa’nın 56. maddesinden kaynaklanan bir yükümlülük olduğu vurgulanmıştır.

Bu esaslar çerçevesinde insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin orta ve uzun vadedeki zararlı etkilerine işaret eden bilimsel çalışmalar mevcutken, bu tür ürünlerin ülkemize girişine izin veren bir düzenlemenin hukuka uygunluk taşımadığı kararda ifade edilmiştir.

Yargı kararı uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ve GDO’lu ürünlere izin vermekle görevli Biyogüvenlik Kurulunun antibiyotiklere karşı direnç geni içeren GDO ve ürünlerinin ithalatını ve ihracatını durdurması gerekmektedir.

ANKA Ankara Haber Ajansı

1 Yorum

Bir Cevap Yazın