Dekar başına 25 TL destekleme

0
1199

Dekar Başı 25 TL DestekGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 yılında çiftçilere yapılacak organik tarım desteği ödemelerini dekar başına 25 TL olarak belirledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandı. Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Tebliğ’e göre Organik Tarım Desteği ödemeleri, Organik Tarım Yönetmeliği’ne göre organik tarım yapan çiftçilere yapılacak. Üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) 2012 üretim sezonu ile organik tarım yapan çiftçilerin bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu bilgileri içeren OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de de kayıtlı olması gerekecek. OTBİS icmali-1’de kayıtlı olup, mücbir sebeplerle organik tarım faaliyeti sona eren çiftçinin faaliyetini devam ettiren OTBİS icmali-2’de kayıtlı birinci derece yakını çiftçiye veya faaliyeti sona eren çiftçinin ortağı olduğu tüzel kişiye de, İl Tahkim Komisyonu’nca uygun bulunmak şartıyla yapılacak. Dekar başına yapılacak organik tarım destekleme ödemesi 25 TL olacak. Organik tarım destek ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

Bir Cevap Yazın