Destekleme Ödemeleri İçin Başvuru 1 Kasım’da Son

0
796
Destekleme-Odemeleri-Icin-Basvuru-1-Kasimda-Son

Tarım desteklemeleri için başvurunun 1 Kasım’da sona ereceği bildirildi.

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kanun uyarınca yapılan her türlü desteklemelerle ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden her türlü incelemeler veya adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde haklarında ödeme yasağı bulunan kişilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvuruda bulunmaları durumunda Bakanlık tarafından altı ay içinde yapılacak incelemede gerçek üretim yapıldığına dair bulgu ve emarelerin tespit edilmiş olması şartıyla kaldırılır’ ibaresi bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları bulunan gerçek veya tüzel kişilerin sundukları makbuz, fatura veya diğer belgelerin gerçeğe aykırı, usulsüz veya sahte olduğu anlaşılanlar ile makbuz, fatura ve diğer belgelerin herhangi birini ibraz edemediği gerekçesiyle desteklemeden yararlandırılmayanların veya yararlandıkları destekleme tutarı aynı gerekçe ile bu kanunun 23. maddesi doğrultusunda geri alınanlar ve desteklemeden yararlandırılmayan üreticilerinin 02.08.2013-01.11.2013 tarihleri arasında İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapacakları başvuru ile gerçek üretim yaptıklarının tespit edilmesi halinde desteklemeden faydalandırılacakları kaydedildi.

haber365

Bir Cevap Yazın