Dış ticarette standardizasyon

0
1153

Elma ve domatesin ihracatta, standarda ticari kalite yönünden uygunluğu risk esaslı denetlenecek.

‘Bazı Tarım Ürünlerinin İhracata Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ, İhracat Rejimi’ne tabi tutulmak istenen elma ve domatesin, yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerini kapsıyor.

Tebliğe göre, elma ve domates ihraç etmek isteyen firmaların, Dış Ticaret Veri Sistemi’nde (DTVS) tanımlanması ve firma adına DTVS’de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekiyor.

Kullanıcı, Müsteşarlık web sayfasındaki ‘DTM e-İmza Uygulamaları’ kısmında yer alan ‘e-İmza Uygulamalarına Giriş’ bölümünü kullanarak DTVS üzerinden ihraç partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapabilecek. Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumlu olacak.

Firmalar adına işlem yapan kullanıcılar tarafından DTVS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı DTVS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenecek.

Risk analizinin esasları, firma, ürün, ürünün gönderileceği ülke ile diğer hususlara ilişkin bilgiler çerçevesinde Müsteşarlıkça (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) belirlenecek.

Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair e-Kontrol Belgesi oluşturulacak.

DTVS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, DTVS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk Standardı’nın hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulacak.

Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili mevzuatına uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, DTVS vasıtasıyla ürünün ihraç edilebileceğine dair e-Kontrol Belgesi oluşturulacak.

Bu Tebliğ, 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

-e-DENETİM BEYANI VE BELGESİ-

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği de bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, elma, domates ve kabuksuz fındığın ihracatında Denetim Beyanı ve Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin esasları içeriyor. Tebliğe göre, e-Denetim Beyanı ve Belgesi’nin DTVS vasıtasıyla doğrudan düzenlenebilmesi için, bu ürünlerin TKDYB ve Sorumlu Denetçi Belgesi kapsamında olması gerekiyor.

Sorumlu Denetçiler tarafından DTVS aracılığıyla düzenlenen belgelerin ve analiz raporlarının bir örneği firma tarafından 5 yıl süreyle saklanacak.

Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının talebi halinde, e-Denetim Beyanı ve Belgesi kapsamı ürünün ilgili standarda uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi kağıt ortamında ilgili Grup Başkanlığı tarafından düzenlenecek.

Tebliğ, yayımından 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Haber Kaynağı: Timetürk  http://www.timeturk.com/

Bir Cevap Yazın