Doğu Makedonya’da Tarımsal Üretimin Ve Verimliliğin Artırılmasına Destek

0
666
Doğu Makedonya’da Tarımsal Üretimin Ve Verimliliğin Artırılmasına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Doğu Makedonya’da 200 çiftçiye toprak frezesi ve ilaçlama makinesi desteğinde bulunuldu.

Çalışma amaçlarından birisi, işbirliğinde bulunulan ülkelerde yoksulluğun azaltılması, refahın sağlanmasına katkıda bulunulması için tarım ürünlerinin çeşitliliğini ve tarımsal verimliliği artıracak, gıdaya erişimi kolaylaştıracak kalkınma işbirliği projelerini icra etmek olan TİKA tarafından, Balkanlar’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çeşitli projelerin uygulanmasına hız kesmeden devam ediliyor.

Gıda ve Yaşam Güvenliğini Destekleme Programları ile Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek’te birçok projeyi uygulamaya koyan TİKA, Makedonya’nın kırsal bölgelerinde, tarımsal ekonominin canlanmasına vesile olacak projelere bir yenisini daha ekliyor. Özellikle Doğu Makedonya’da modern tarım yöntemlerinin nüfusun büyük bölümü tarafından bilinmemesi ya da ekonomik imkânsızlıklar sebebiyle yoğun tarım yapılamadığı için tarımsal üretim kırsal kesimde, köylerde aile tipi üretim modeli şeklinde geleneksel yöntemlerle icra ediliyor. Yürütülen projeler ile çiftçilerin ve toplumun gıda üretimi, işlemesi ve tüketimi konusunda eğitilmesi, üreticinin modern araçlar ile mekanize edilerek üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Ekstansif Tarımdan Entansif Tarıma Geçiş İmkanı Sağlıyor

Proje ile Doğu Makedonya’nın İştip, Radoviş, Konçe, Gradsko, Valandova, Doyran ve Demir Kapı bölgelerinde üretim alanlarının artırılması, üretim teknolojisinin geliştirilmesi için geçimlerini tarım sektöründen sağlayan 200 çiftçi ailenin kullanımına sunulmak üzere toprak frezesi ve ilaçlama makineleri TİKA tarafından temin edilerek bölgedeki çiftçilere teslim edildi.

Dağıtımın gerçekleştirildiği törende konuşan TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Doğu Makedonya genelinde TİKA tarafından yürütülen proje ve faaliyetlerle hane gelirlerinin artırılarak geleneksel yöntemlere alternatif gelir getirici modern tarım faaliyetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Verilen desteklerin ırk, dil, din ayırt etmeksizin gerçekleştirildiğini belirten Ayden, temin edilen tarımsal makineler ile toprağı bilinçli bir şekilde işleyerek, verim ve kalite ile doğrudan ilişkili olan gelirin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, kendisinin de başarılı bir çiftçi olduğundan dolayı, TİKA tarafından özelikle tarım sektöründe yürütülen projeler kapsamında temin edilen araç ve gereçlerden (seralar, damlama sulama sistemleri, sebze fideleri ve meyve fidanları) duyduğu memnuniyeti dile getirirken gelir getirmesi planlanan tarım projelerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Proje’ye Gradsko bölgesinden katılan Boşnak asıllı Bayro Siyamiç ise “Projeyi Gerçekleştirenden Allah Razı Olsun” diyerek TİKA’ya teşekkür etti. Siyamiç, yapılan yardımların bölge için çok önemli olduğunu ve hane gelirlerinin yükseltilmesinde önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

TİKA Makedonya’da Modern Tarımı Teşvik İçin Çeşitli Projeler Uygulamıştı

TİKA tarafından Makedonya’da daha önce 2 yıl süreyle uygulanan “Pirinç Kalitesi ve Üretimini Geliştirme Projesi” ile ülkenin pirinç üretimiyle ünlü Koçana Bölgesi’nde pirinç üretimi, ıslahı ve verimliliğinin artırılması, pirinç üretimi ve araştırmaları ile uğraşan uzman ve üreticilerin bilinçlendirilmesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında pirinç çeşitlerinin geliştirilmesiyle üretici gelirlerinin artırılması, pirinç üretiminde ve sanayinde modern teknolojinin kullanılmasının yaygınlaştırılması ve Makedonya’da pirinç sanayinin geliştirilmesi amaçlanmış, bu çerçevede bölgede müteşebbislerce kurulan Pirinç Paketleme Tesisleri ile istihdam ve ülkenin milli ekonomisine önemli katkı sağlanmıştı.

Bir Cevap Yazın