Ekmek israfıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi yayımlandı

0
1077
Ekmek israfıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi yayımlandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kampanyanın, tam buğday ekmeğini yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilmesini istedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ”Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”nın, tam buğday ekmeğini yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilmesini istedi.

”Ekmek İsrafını Önleme Kampanyasına” ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan Erdoğan’ın imzasını taşıyan genelgede, toplumun nimet bildiği ve kutsal bir değer atfettiği ekmekle ilgili üretim, tüketim, israf ve tüketici alışkanlıkları konularında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yurt çapında yaptırılan araştırmada, Türkiye’de günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar ekmeğin israf edildiği sonucunun ortaya çıktığı belirtildi.

Söz konusu ekmek israfının bugünkü parasal karşılığının, 1,5 milyar lira olduğu, 17 Ocak 2013’te ”Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatıldığı ifade edilen genelgede, kampanya ile ekmek israfının üretim ve tüketim aşamalarında önlenmesi, ekmeğin uygun yöntemlerle muhafazasının sağlanması, bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Koordinasyonu Sağlayacak

Genelge ile kampanyanın toplumun tüm kesimlerine ulaşabilecek boyutta sürdürülebilmesi için alınan tedbir ve yürütülen faaliyetlerin uygulama süreçleriyle sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşu TMO Genel Müdürlüğü görevlendirildi.

Kampanyanın amacına ulaşabilmesi için toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, halk, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapılacak.

Genelgeye göre, ilgili bakanlık ve kurumlarca ambalaj, gramaj, kalite, hijyen, üretim, dağıtım ve satış gibi konularda ekmek israfının önlenmesine ve tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak mevzuat düzenlemeleriyle bu kapsamda gerekli denetimlerin yapılması sağlanacak.

İnternet sitelerinde, www.ekmekisrafetme.com adresine link verilerek, orada yer alan ”Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması” sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya konulacak tedbir ve faaliyetlerin bu değerlendirmeler çerçevesinde planlanmasına önem verilecek.

Menüye göre ekmek

Toplu tüketim yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yemekhanelerde, menüye göre ekmek çıkarılması, ekmeğin ince dilimlenmiş olarak, paketli rol ekmeğin ise düşük gramajlı olarak sunulması, tam buğday ekmeği bulundurulmasının sağlanması ve tüketiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli tedbirler alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı katkı sağlayacak

Sağlıklı beslenme de dahil olmak üzere eğitici program, etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek ve bu konuların temel eğitim ders müfredatı içerisine dahil edilmesi için gerekli tedbirler Milli Eğitim Bakanlığınca alınacak. Sağlıklı ve dengeli beslenme amacıyla tam buğday ekmeği tüketiminin teşvik edilmesi için toplum sağlığı alanında gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığınca yapılacak.

http://www.tarimtv.gov.tr/

Bir Cevap Yazın