FAO Karadeniz bölgesinde tarım ticaretinin gelişmesi için fon taahhüt etti

0
867
FAO Karadeniz bölgesinde tarım ticaretinin gelişmesi için fon taahhüt etti
Fotoğraf: ©NASA/GSFC/Jeff Schmaltz/MODIS Land Rapid Response Team

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Karadeniz bölgesinde tarımsal ticaretin gelişmesine ve güçlenmesine yardımcı olmak için Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne (KEİ) 100.000 Amerikan Doları fon taahhüdünde bulundu.

Anlaşma KEİ Genel Sekteri Büyükelçi Michael J. Christides ile FAO Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Bölge Temsilcisi Vladimir Rakhmanin tarafından Aralık 2017’de imzalanmıştı.

Bölgenin tarım endüstrisinin geliştirilmesi konusunda daha iyi işbirliğinde bulunmak bölge ülkelerinin uzun zamandır devam eden bir hedefi. Tarımsal gıda ticareti ve tarımsal ürünlerin ihracatı 12 KEİ üye ülkesinin çoğunun başlıca gelir kaynakları arasında bulunuyor.

FAO’dan sağlanan fonlar 2018 baharında bölgesel bir çalıştayın düzenlenmesinde kullanılacak. Çalıştayda üye devletler tarımsal ürün ihracatının gelişmesine ilişkin zorlukları ve fırsatları tartışacak; tarımsal ticaretin büyümesinde kamu-özel ortaklıklarının önemini ele alacak ve ticareti daha kapsayıcı ve verimli hale getirmenin yolları üzerinde işbirliği gözden geçirilecek.

Çalıştay katılımcı devletlerin tarım ve ticaret konularında birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanıyacak. Bunun yanından çalıştayın somut bir sonucu, Karadeniz bölgesinin içinde ve dışında ticaretin geliştirilmesi ve ihracatın teşvik edilmesini amaçlayan banka tarafından kabul edilebilir bir projenin geliştirilmesi olacak.

Ödenek, tarımsal ticareti analiz eden ve bölgede tarımsal ticaretin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için öneriler sunan bir raporun hazırlanmasında da kullanılacak.

FAO’nun bu konudaki çabaları, 2016’da KEİ ile bölgedeki tarımsal kalkınmayı güçlendirmek ve üye ülkelerin artan tarımsal üretim, yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi için işbirliğini kolaylaştırmaya yönelik anlaşmanın devamı niteliğinde. Bu aynı zamanda FAO’nun Tarımsal Ticaret ve Bölgesel Entegrasyona Dair Bölgesel Girişim ile uyumludur.

1992’de kurulan KEİ ekonomik girişimler için üye devletlerin işbirliğini teşvik ediyor. Üyeler Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dan oluşmaktadır.

Bir Cevap Yazın