Fındıkta Gübreleme

0
6690
fındıkta gübreleme

1-AZOTLU (BEYAZ-YAZLIK) GÜBRELER :
PH’ı düşük yani kireci fazla olmayan topraklara % 26 CAN Gübresi,
PH’ı yüksek yani kireç miktarı yüksek topraklara % 21 A.SÜLFAT
gübresi verilir.
Veriliş Zamanı : Verilecek gübrenin yarısı tomurcukların patlama zamanı olan; Mart ayı başında verilir. Kalan yarısı da 20 Mayıs – 10 Haziran arasında verilir.
Veriliş Şekli : Dal uçlarının altına gelecek ve ocağın etrafını çevreleyecek şekilde 30-40 cm. genişliğindeki banda serilip, 5-10 cm. derinlikte çapalanarak toprağa karıştırılır.

FOSFOR (KIŞLIK-SİYAH) GÜBRE :
Genelde % 42-44 Triple Süper Fosfat (TSP) gübresi kullanılır.
Veriliş Zamanı : 2-3 yılda bir Kasım-Şubat ayları arasında verilir.
Veriliş Şekli : Ocaktaki dalların uçları altına gelecek ve ocağı çevreleyecek şekilde zigzag şeklinde bir içe, bir dışa açılan 15-25 cm. derinliğinde çukurlara her çukura eşit miktarda verilerek üzeri toprakla kapatılır. Siyah gübre kesinlikle toprak yüzeyine serpilerek verilmemelidir. Çünkü yüzeye verilen siyah gübreden ,fındık bitkisi yararlanamaz. Ocak başına ortalama olarak ocak büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 16-32 adet çukur açılması yeterlidir.

POTASYUM (KIŞLIK GÜBRE) :
Fosforlu (Siyah) gübrelerle beraber karışık uygulanır. Dolayısıyla veriliş şekli ve zamanı Siyah Gübre (Fosforlu Gübre) ile aynıdır.
Üründe kaliteyi artırır,donmaya ve kuraklığa mukavementi artırır.

KİREÇ:
Kireç uygulaması toprağın kirece toprak analizi sonucuna göre ihtiyacının olduğu kesinleşince kullanılmalıdır. Toprak analizi yaptırmadan rastgele kireç kullanmak doğru değildir ve toprağın kirece ihtiyacı yoksa fındık verimini olumsuz etkiler.
Veriliş Zamanı : Yaptırılan toprak analizi sonucuna göre 3-5 yılda bir Kasım-Aralık aylarında verilir.
Veriliş Şekli : Dal uçlarının altına gelecek ve ocağın etrafını çevreleyecek şekilde 40-50 cm. genişliğindeki banda serilip, 5-10 cm. derinlikte çapalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Yüzeye serpilip bırakılmamalıdır. Mutlaka toprağa karıştırılmalıdır.
Not: Kireçle birlikte aynı yıl fosforlu gübre (siyah gübre ) verilecekse ayrı bantlara verilmeli, birbirine karıştırılmamalıdır. Karıştırılma olursa bitkinin alamayacağı forma dönüşür.

AHIR GÜBRESİ (BİR YILLIK YANMIŞ GÜBRE) :
Verilecek ahır gübresi yanmış olmalı, yani en az bir yıllık olmalıdır.
Veriliş Zamanı : 3-4 yılda bir Kasım – Mart ayı arasında verilir.
Veriliş Şekli : Ahır gübresi dal uçlarının altına gelecek ve ocağın etrafını çevreleyecek şekilde 40-50 cm. genişliğindeki banda serilip, 5-10 cm. derinlikte çapalanarak toprağa karıştırılır. Yüzeye serpilip bırakılmamalı mutlaka toprağa karıştırılmalıdır. Ocak içine verilmemelidir.
Ahır gübresi ile toprak kabarır ve havalanmış olur, organik maddece zenginleşir, suni gübrelerin bitkiler tarafından alımı kolaylaşır.

YAPRAK GÜBRELERİ :
Veriliş Zamanı : Mikro elementler (Demir:bakır.bor, çinko,magnezyum vs.) Mayıs-Temmuz ayları arasında 15-20 gün ara ile 2-3 defa verilir.
Veriliş Şekli : Yapraklarda kuru yer kalmayacak şekilde sırt körüğü veya atomizörle yapraklara püskürtülerek verilir.

Bir Cevap Yazın