Gap tarımsal eğitim ve yayım projesi

0
1350

Tarımsal Eğitim ve Yayım ProjesiMARDİN (A.A) – GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürü Mehmet Açıkgöz, ”GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi”nin amacının, sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğini artırmak olduğunu söyledi.

Açıkgöz, Mardin Yay Otel’de düzenlenen ”GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi”nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bölgede sulu tarım ve sulamalarla ilgili yaşanan sorunların her geçen gün arttığını belirtti.
Bu sorunların en önemlilerinin, ”sulamaya açılan alanlarda, sulu tarımda yaşanan problemlerden dolayı potansiyellerden optimum faydalanılamaması, sulu tarımın kuru tarıma göre başlangıçta 3-7 kat daha fazla katma değer üretmesi beklenirken, 2 kattan daha fazla katma değer elde edilememiş olması” olduğunu ifade etti. Açıkgöz, şöyle konuştu:
”Bugün 300 bin hektar civarında olan sulama alanlarımız eylem planı ile birlikte l milyon 60 bin hektar olduğunda çiftçilerimizin eğitim ve yayım hizmetleri ile desteklenmesinin önemi kat kat artacaktır. Projenin amacı GAP bölgesinde sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Bunun için 2 temel konu üzerinde durulacaktır. Bunlardan ilki bölgede ihtiyaç duyulan tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıdır. İkincisi ise çiftçi örgütlerinin tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerini Verme kapasitelerinin kurumsal olarak artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.”
Projenin GAP Bölge Kalkınma İdaresinin koordinasyonunda konu ile ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile uygulanacağını sözlerine ekleyen Açıkgöz, ”Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için Proje Uygulama Kurulu (PUK) ile merkez teşkilat temsilcilerinden oluşan Proje Yönlendirme Kurulu (PYK) oluşturulacaktır” dedi.

Bir Cevap Yazın