Hangi Bölüm Daha İyi? 2019 Ziraat Mühendisliği Bölüm Analizi

0
27585
Hangi Bölüm Daha İyi? 2019 Ziraat Mühendisliği Bölüm Analizi
Hangi Bölüm Daha İyi? 2019 Ziraat Mühendisliği Bölüm Analizi

2019 Ziraat mühendisliği bölüm analizi ile Ziraat Fakülteleri bünyesinde yer alan Ziraat Mühendisliği Bölümleri  hakkında bilgi sahibi olarak sizin için en iyi olan bölüm hakkında karar verebilirsiniz.

Ziraat Mühendisliği Nedir?

Ziraat mühendisliği, bitkisel üretim (tarla bitkileri, bahçe bitkileri) ve hayvansal üretim (büyükbaş küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı, kümes hayvanları, arıcılık, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik) yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, kültür-teknik, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı, biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretimin projelendirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Advertisement

Ziraat mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniştir. kısaca bahsetmemiz gerekirse;

Mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık
Zirai karantina ve zararlı mücadelesi
Tarım ilaçları
Tarım araç ve makinaları üretim evleri,
Tarımsal tasarılandırma, işletme, pazarlama ile ilgili her türlü konu
Arıcılık
Tarım ekonomisi
Hayvancılık
Tarımsal makine projelendirme ve tasarlama
Tarımsal Yapı projelendirme ve tasarlama
Bilirkişilik ve danışmanlık
Arazi sınırı belirleme ve projesini çizme şeklindedir.

Bitki Koruma Bölümü

Bu alanda yetiştirilen mühendisler meyve, sebze, tahıl, ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve yabancı otlarla mücadele yöntemlerini geliştirir. Kısa bir tanımla “bitki doktoru”dur.

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bu alanında yetişen bir ziraat mühendisi bahçe bitkilerinin dikim zamanı, kullanılacak gübre türü, ürünlerin farklı iklim ve toprağa uyumu, bitki hastalıkları, yüksek verimli ve kaliteli meyve ağaçları, sebze ve süs bitkileri gibi bahçe bitkilerinin üretimini geliştirici denemeler için tohum ıslahı çalışmaları yapar; bahçe ürünlerinin toplanması, depolanması ve pazarlanması ile ilgili metotlar geliştirir.

Tarla Bitkileri Bölümü

Bu alanda yetiştirilen mühendisler buğdaygiller,baklagiller, tıbbi ve aromatik bitkilerden en kaliteli ve yüksek düzeyde ürün elde etmek için bitkilerin ekimi, gübrelenmesi, toplanması, depolanması ve pazarlanması işlemlerini planlar ve yürütür.

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ekonomisi alanında yetişen ziraat mühendisi tarımsal üretim kaynaklarından en az masrafla yüksek verimi elde etmek için neler yapılması gerektiğini araştırır; projelerini hazırlar, tarım ürünlerinin pazarlanması için gerekli önlemler geliştirir. Tarımın ekonomik sorunlarına çözüm bulmak amacı ile araştırmalar yapar; tarım politikasını belirleyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti verir.

Tarım Makinaları Bölümü

Son yıllarda ülkemizdeki bazı üniversitelerdeki tarım makineleri bölümleri Biyosistem Mühendisliği, bazıları ise Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği olarak isim değişikliğine gitmişlerdir. Tarım ekonomisi alanında yetişen bir ziraat mühendisi çeşitli tarım ürünlerinin ekimi, dikimi, gübrelenmesi, ilaçlanması, sulanması ve toplanması işlemlerinde kullanılacak tarım makinelerini tasarlar; üretimi, bakımı ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlar ve yürütülmesini sağlar.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarımsal yapılar ve sulama alanında yetişen bir ziraat mühendisi, tarımsal üretimin alt yapısını oluşturan sulama, drenaj, tarımsal yapı ve tesisler, kırsal yerleşme, köy içme suları ve köy yolları konularında çalışmaları planlar, projelendirir ve yapımını denetler.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Toprak alanında yetişen bir ziraat mühendisi toprağın ve bitkinin yapı ve niteliklerini inceler; topraktan en yüksek verimi almak için toprağa kazandırılması gereken nitelikleri, toprağın korunması için alınması gereken önlemleri araştırır, bu konuda üreticileri aydınlatır.

Zootekni Bölümü

Zootekni alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan hayvanların verimliliklerinin artırılması yönünde araştırmalar yapar, ayrıca hayvanların verimliliklerinin artırılması için nasıl barındırılmaları ve beslenmeleri gerektiği konusunda üreticileri aydınlatır.

Tarımsal Biyoteknoloji

Temel olarak hızla artan dünya nüfusunun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamayı hedefleyen tarımsal biyoteknoloji; bitki ve hayvanlara ait hücre, embriyo, organ kültürleri, genetik yapıların incelenmesi, gen dizilerinin çıkarılması, böylece yeni genotiplerin ortaya çıkartılması bu bilgilerin klasik ıslahta kullanılması veya doğrudan gen transferi ile transgenik genotiplerin yaratılması özellikle tarımın değişik alanlarında fonksiyon gösteren gıda ve yem endüstrisinden, gübre, tekstil, deterjan sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılan enzimleri üreten mikroorganizmaların bulunması, genetik olarak tanımlanması, verimin artırılması için genetik olarak değişikliğe uğratılması gibi tamamen laboratuar ortamında gerçekleştirilecek uygulamaları kapsar.

Peyzaj Mimarlığı ve Su Ürünleri Mühendisliği

Bazı üniversitelerde mühendislik fakültesi alt programı olarak görülürken bazı üniversitelerde de Ziraat Fakültesi bölümü olarak yer almaktadır.

Bu bölümlerden herhangi birini bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir.

Bitkilerle, tohumlarla uğraşmayı seviyorsanız ve sayısal değerlerle aranız iyiyse ziraat mühendisliği okurken hiç zorlanmazsınız. Latince kavramları öğrenme kolaylığı için ezberiniz kuvvetliyse, doğal yaşamı ve ziraatı gerçekten seviyorsanız sizin için korkulacak bir durum yok demektir. Ziraat mühendisliğinden kolayca mezun olabilirsiniz!

Ziraat Mühendisliğinin Avantajları-Dezavantajları ve İş Olanakları

Ülkemizde uygulanan yanlış politikalar sonucu maalesef ayağa düşmüş gibi görünen bir meslektir fakat gayet disiplinli bir eğitim gerektiren oldukça önemli bir meslektir. Zamanında 5 yıl olan eğitim süresi 4 yıla düşürülmüştür. Görev alanı çok geniştir, bu bölümü bitirenler mezun oldukları ana bilim dallarına göre bitki hastalık ve zararlı kontrolü, ilaç üretimi ve ilaçlama, bitki besleme, bitki ıslahı, gübreleme, sulama, baraj projesi, inşaat projesi, makine projesi, sulama tesisi projeleri, bitkisel ve hayvansal ıslah projeleri, peyzaj, hayvan sağlığı ve verimliliği, gıdalar ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok ve birbirinden farklı dallarda bilgi sahibi olacak şekilde yetiştirilirler. Ziraat mühendisleri kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra, zirai alt yapı hizmetlerini de verebilecek şekilde iyi birer makine mühendisi, inşaat mühendisi, endüstri mühendisi, kimya mühendisi, ekonomist, veteriner ve biyolog turlar. Bu mesleğin en büyük avantajı ve diğer mesleklerden farkı olası işsizlik durumunda kendi üretim alanlarını oluşturma şansına sahip olmasıdır.

Doğal yaşam, bitkiler, tohumlar nasıl son bulmuyorsa, ziraat mühendisliği de öyle son bulmuyor. Yani bu mesleğin dünya üzerinde sürekli bir popülerliği olacak ve bu meslek, hiçbir zaman son bulmayacak. Hiçbir zaman tükenmeyecek olan bitkilerle, tohumlarla ve kısacası ziraatla ilgilenmesi gereken mühendislere her zaman ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle, bu mesleği garanti meslekler grubunda ele alabiliriz. Garanti meslekler, günün şartlarına göre şekillenmez ve her zaman o meslek üzerine çalışan birilerine ihtiyaç duyar. Ziraat mühendisliği de böyledir. Her zaman ziraat mühendisi olarak görev yapacak birilerine ihtiyaç duyulur.

Ziraat mühendisliği en önemli mesleklerden biridir. Ziraat mühendisleri yaptıkları işin aslında ne kadar önemli bir iş olduğunun farkında olmalılar ama asıl farkında olması gerekenler ziraat mühendisi adayları olmalıdır. Okudukları mesleğin, bölümün ne kadar önemli ne kadar gerekli, insanlık için ne kadar kıymetli bir bölüm olduğu bilinirse okuldan daha çok şey biliyor olarak mezun olma imkanına sahip olunur.

Ziraat mühendisleri birçok yerde çalışabilirler, iş imkanları oldukça geniştir. İlgili bakanlıklar başta olmak üzere bütün ticari ve yatırım bankaları, şeker fabrikaları, tarım satış kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, ticaret odaları ve borsaları, meslek örgütleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüleri, işletmeler, tarım ilaçları üretimi ve satışı yapan fabrika ve firmalar, tarımsal kuruluşlar ziraat mühendislerinin görev yapabileceği yerlerdir. İş olanakları çok geniş olan ziraat mühendisliğini okumanız durumunda, size en uygun gelecek yerde kendinize güzel bir iş bulabilirsiniz. Yerel ve ulusal çapta ziraat mühendisleri için gün ardı açılan yüzlerce iş ilanını İnternet üzerinden rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Bu ilanlar, ardı arkası gelmeyen ilanlardır çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi her zaman bir yerlerde çalışacak ziraat mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar köy kültürü kaybolsa da, seracılığın gelişmesi gibi birçok neden bu meslek grubunun sürdürülmesini gerektiriyor. Hiç şüpheniz olmasın, ziraat mühendisleri için her zaman bir yerlerde yapılacak bazı işler vardır.

Bu sektörde faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerde iş bulmanız ve başarılı bir ziraat mühendisi olmanız durumunda yüksek gelirler elde edebilirsiniz. Bu bakımdan başarılı bir ziraat mühendisi olabilmek için üniversiteye başladığınız andan itibaren ekstra çaba göstermeli ve sektörde yavaş yavaş hakimiyet kurmaya başlamalısınız.

Bir Cevap Yazın