Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması

0
1058
Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, “Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğ” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması

Buna göre, tebliğde, “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler”e ilişkin kararda yer alan usul ve esaslar kapsamında, “genetik çeşitliliğin korunması, evcil hayvan genetik kaynaklarının yok olmalarının önlenmesi, sürdürülebilir yetiştiriciliğinin sağlanması, ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan hayvan ırklarının ıslahı, proje kapsamındaki yetiştiriciler ve bunların üye olduğu damızlık yetiştirici birliklerine, üniversite ve bakanlık araştırma enstitü-istasyonlarıyla işbirliği yapmak suretiyle verim kayıtlarına dayalı hayvan ıslahı konularında deneyim kazandırılması, hayvansal üretim ve verimliliğin artırılması için saf yetiştirme ve seleksiyona dayalı yetiştirici koşullarında yürütülen ülkesel ıslah çalışmalarıyla, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinin usul ve esaslarının belinlenmesi” amaçlanıyor.

Desteklemeden, bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştirici-birlik yararlanabilecek.

Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet edecek ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremeyecek, hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilecek.

Hayvan ırklarını yerinde koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) talebi yeterli olmakla beraber projenin uygulanacağı il-ilçe müdürlüklerinin veya yetiştirici birliklerinin yazılı başvurusu sonucu taraflarla iletişime geçilerek hayvan-ırk ve sayıları ile alt proje sayısı belirlenecek.

Desteklenecek ırklar ise şöyle:

“Koruma amaçlı desteklenen ırklar; yerli koyun ırklarından Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarından Ankara keçisi (renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, İspir ve Halep keçileri; sığır ırklarından Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarımızdan Anadolu mandası ve arı ırklarından, Kafkas arısı.”

Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 20.000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 750 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 5.250 başı; Kafkas arı ırkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas arı ırkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir.

Tebliğde, desteklemelerinin, verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç-teke) başına ayrı ayrı ödeneceği, doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde, manda türü için ise anaç manda ve damızlıkta kullanılan manda boğası üzerinden yapılacağı belirtildi.

Geliştirme projelerinde yer alan yetiştiricilere birliğe üye olma sorunluluğu getiren tebliğde ayrıca geliştirme projelerinde desteklenmesi planlan ırklar ve illeri de belirlindi.

Muhabir: Fevzi Çakır

Yayıncı: Selçuk Aval – Ankara

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı – www.aa.com.tr

Bir Cevap Yazın