Hayvan Hastalık Tazminatlarında Değişiklik

0
1014
Hayvan-Hastalik-Tazminatlarinda-Degisiklik

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince tüberküloz nedeniyle ölen, nodüler ekzantemi hastalığı nedeniyle ölen, karantina sürecinde ölen veya ölmeden önce kesime tabi tutulan tüberküloz tespit edilen sığırlar tazminat kapsamına alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre, ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi ve şap hastalıklarından dolayı yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden hayvanların sahiplerine tazminat ödenecek.

Tüberkülin testi sonucunda sığır tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit edilen sığırlar ile şüpheli ya da menfi çıkan, karantina sürecinde ölen, ölüm öncesi kesime tabi tutulan ve sığır tüberkülozu tespit edilen sığırların takdir edilecek kıymetlerinin 10’da 9’u sahiplerine ödenecek.

Öte yandan mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurbanlık hayvanlar için belirlenen kesim yerlerinde sığır tüberkülozu hastalığının varlığı tespit edilen sığır karkaslarının takdir edilecek kıymetlerinin 4’te 3’ü, nodüler ekzantemi hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığırlar ile hastalık tespit edildikten sonra belirtilerini göstermesi sebebiyle öldürülen veya kestirilen sığırların ise takdir edilecek kıymetlerinin 4’te 2’si hayvan sahiplerine ödenecek.

Şap hastalığında, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen şap hastalığına duyarlı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı verilecek. Sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, kuduz ve sığırların nodüler ekzantemi hastalıklarının resmi laboratuvarlarca tespiti, diğer hastalıkların ise resmi veteriner hekim, yetkilendirilmiş veteriner hekim ya da resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esas kabul edilecek.

Yönetmeliğin 7. maddesine göre, hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden hayvan sahiplerine ödenecek tazminatlarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, şap, sığır tüberkülozu, sığırların nodüler ekzantemi, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozuhastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı hayvan sahiplerine ödenecek.

euronewstr

Bir Cevap Yazın