Hayvancılık desteklemeleri hakkında uygulama esasları belirlendi

0
1141
Resmi GazeteANKARA (A.A) – Hayvancılık desteklemeleri hakkındaki uygulama esasları belirlendi. Konuyla ilgili tebliğ, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği, ülke hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla, anaç sığır, anaç manda, damızlık anaç koyun ve keçi, tiftik keçisi, ipekböceği, arı ve su ürünleri yetiştiricilerinin, seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilerin, suni tohumlamadan buzağısı doğan ve organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin, çiğ süt üreticilerinin, hayvan hastalıklarının önlenmesi için tazminatlı hayvan hastalıklarının, ari işletmeler kurulabilmesi için hastalıktan ari işletmelerin, hastalıklara karşı programlı aşı uygulayıcılarının, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinin, besilik erkek sığır yetiştiriciliğinin ve projeli damızlık koyun-keçi işletmelerinin desteklenmesini amaçlıyor.
Tebliğe göre, anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanmak isteyenlerin, 1 Kasım-31 Aralık 2011 tarihleri arasında şahsen başvuru dilekçesi ile veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine başvurması gerekiyor.
Buzağı desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticilerden, soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunacak.
Anaç koyun ve keçi desteklemeleri için Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvanlarının kulak numarası listesi ile 1-30 Kasım 2011 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat edecek.
Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi için Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ”Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş Belgesini” onayladıktan sonra onaylanan listeyi 2011 Temmuz ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderecek.
Çiğ süt üretiminin desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve USKS’ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.
Arılı kovan desteklemesinden yararlanacak arıcının, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne, 16 Mayıs-15 Haziran 2011 tarihleri arasında belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu birlik aracılığıyla başvuruda bulunacak.
Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılacak. 2011 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31 Aralık 2011 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalanacak.
İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik’e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılacak.
Hayvan hastalıkları ile mücadele desteklemelerinde ise gerekli şartları sağlayan dişi sığır sahipleri, 1 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri arasında şahsen ya da yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile il/ilçe müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulunacaklar. Suni tohumlamadan doğan buzağı desteklemesi için yapılan başvurular bu desteklemeye de başvuru olarak kabul edilecek.

Bir Cevap Yazın