Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait maksimum kalıntı limitleri belirlendi

0
1109
Tarım ve Köyişleri BakanlığıANKARA (A.A) – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait maksimum kalıntı limitlerini belirledi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ”Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğde geçen, demir fumarat, gamitromisin, guaiakol, izolöysin, izopropanol, monepantel, sodyum klorit, teobromin, tiludronik asit, tildipirosin adlı farmakolojik aktif maddelere ait maksimum kalıntı limitleri, sodyum salisilat adlı farmakolojik aktif maddeye ait hindi için verilen maksimum kalıntı limitleri, valnemulin adlı farmakolojik aktif maddeye ait tavşan için verilen maksimum kalıntı limitleri ile diklofenak adlı farmakololik aktif maddeye ait süt için verilen maksimum kalıntı limiti 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Tebliğde geçen derquantel adlı farmakolojik aktif maddeye ait maksimum kalıntı limitleri ise 9 Nisan 2012 tarihinde uygulanmaya başlanacak.
Tebliğe göre, hayvansal gıdalarda bulunabilecek izinli ilaçlardan bazıları şöyle: ”Abamektin, Albendazol, Alfakalsidol, Alfaprostol, Alfasipermetrin, Altrengogest,Difloksasin, Dikloksasilin, enfloksasin, Eprinomlektin, Fenoksimetilpenisilin, Karbasalat Kalsiyum, Karbetosin, Karnitin, Karprofen, Kaumafos, Ketanserin tartarat, Klavulanik asit, Klenbuterol Hidroklörür.”
Tebliğde kullanılmasına izin verilen ilaçlarda sütü ve yumurtası ve insan tüketimine sunulan ürünlerde bu maddelerin kullanılamayacağı belirtilirken, bu ürünlerde bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı miktarları da belirlendi.
Ayrıca, kullanımı yasaklanan maddeler de tebliğle açıklandı. Buna göre farmakolojik aktif maddesi Aristolochia spp. ve bunların preparatları, Dapson, Dimietridazol, Kloramfinikol, Kloroform, Klorpromazin, Kolsişin, Metronidazol, Nitrofuranlar (furazolidone dahil) Ronidazol’in kullanımı yasaklandı. Bu maddelerle ilgili maksimum kalıntı limiti de oluşturulamayacak.
28 Nisan 2002 tarih ve 24739 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

Bir Cevap Yazın