Hayvansal yan ürünlere yeni düzenleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişikliğe göre, halk ve hayvan sağlığına karşı oluşturduğu risk seviyesine göre sınıflandırılan hayvansal yan ürünler için oluşturulan “Kategori I”e giren materyallere, “Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” kapsamında hastalık şüphesi bulunan, hastalığı doğrulanan veya hastalığın eradikasyonu amacıyla itlaf edilen hayvanlar ile hastalığın izlenmesi için belirlenen materyaller” de eklendi. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde, diğer değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Aksi belirtilmedikçe türev ürünler elde edildikleri hayvansal yan ürünün sınıfındaki kurallara veya Bakanlıkça bu yönetmeliğin uygulanması amacıyla çıkarılan mevzuat hükümlerine tabi olacak. Sınıflandırmaya giren hayvansal yan ürünler listeden çıkarılamayacak.

Advertisement

Hayvanat bahçesi hayvanlarından elde edilen materyalin hayvanat bahçesi hayvanlarının beslenmesinde kullanılmasına izin verilebilecek. Biyolojik çeşitliliğin teşviki için doğal ortamda yaşayan nesli tükenmekte olan, koruma altındaki leşçil kuşlar ve doğal alanlarında yaşayan diğer türlerin, belirlenmiş risk materyali taşıyan ölü hayvanların vücutlarının tamamı veya parçalarıyla beslenmesine izin verilebilecek.

Değişiklikle, Yönetmelikte yer alan hayvansal yan ürünlerin ve bunların türevlerinin kullanımına yönelik yasaklar arasında sayılan “geviş getiren hayvanların, süt ürünlerinden elde edilen ürünler hariç olmak üzere hayvansal proteinlerle beslenmesi”, “BSE testi sonucunda negatif bulunan sığır cinsi hayvanların belirlenmiş risk materyallerinden beyin ve göz dahil kafatasları, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsakları, bağırsak askılarıyla koyun ve keçi türü hayvanların beyin ve göz dahil kafatasları ve dalağı geleneksel tüketim kapsamına girdiğinden imha edilmemesine” ifadeleri yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: haberler.com

Bir Cevap Yazın