Hazineye Ait Tarım Arazileri Satışa Çıkarılıyor

0
583
Hazineye-Ait-Tarim-Arazileri-Satisa-Cikariliyor

Aydın Defterdarlığı, Özel kanunlar kapsamında değerlendirilmesi gerekmeyen ve kadastrosu yapılmış hazineye ait tarım arazilerini satışa çıkardı.

Aydın Defterdarlığından yapılan yazılı açıklamada: “Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri, kamu hizmetine ayrılmamış veya bu amaçla kullanılmayan, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarımsal amaca ayrılan, deniz kıyı kenar çizgisinden 5 bin metre uzaklıkta olan, tabii ve suni göl kıyı kenar çizgisinden 500 metre uzaklıkta olan, İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalan, özel kanunlar kapsamında değerlendirilmesi gerekmeyen, kadastrosu yapılmış olan hazineye ait tarım arazileri satışa çıkarılıyor. Tarım arazilerinin satışında; satış bedeli; rayiç bedelin yüzde 50 ‘si, satış bedelinin; peşin ödenmesinde yüzde 20 indirim, satış bedelinin; en az yarısının ödenmesinde yüzde 10 indirim, 6 yıl 12 eşit faizsiz taksit, son 5 yıl İçin tahsil edilen ecrimisil ve kira bedeli satış bedelinden mahsup, imkanı bulunmaktadır” denildi.

Advertisement

Satın alma hakkında kimlerin yararlanacağı konusunda da bilgiler verilirken açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “31 Aralık 2011 tarihi itibari ile en az 3 yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları, 31 Aralık 2011 tarihi itibari ile en az 3 yıldan beri tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları, hissedarları, idarece tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri şartları ile doğrudan satış hakkından yararlanabilecektir”

Satın alma konusunda başvuru sırasında istenilen belgeler ise şu şekilde oluşuyor: “Satın alma talebini içeren dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ödendiğine ilişkin belge örneği, tüzel kişiler için, ayrıca taşınmaz tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri, paylı taşınmazlarda paydaş, kiracı veya kullanıcılarının, hazine payını satın almak istemeyen paydaşlardan alacakları noter onaylı muvafakatname istenilecektir. Başvurular taşınmazın bulunduğu defterdarlık veya mal müdürlüklerine yapılacak olup son başvuru tarihi 28 Mart Pazartesi günüdür. İlgililere, hak sahiplerine, kamuoyuna önemle duyurulur”

haber46

Bir Cevap Yazın