İç Mekan Süs Bitkilerinde Zararlılar

0
1400
iç mekan süs bitkileri

KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.)
Süs bitkilerinin köklerinde yaşıyan kök ur nematodunun dişisi armuş veya limon şeklinde 0.7-0.8 mm. boyunda, erkeği ince uzun iplik şeklinde 1.2-2 mm. boyundadır.

Zarar Şekli: Toprak altında bitkinin kökleri içinde beslenerek gelişir. Bitkiyi sokup emer ve emgi sonucu köklerde irili ufaklı urlar oluşturur. Kök içinde iletim dokularını bozar, bitkinin topraktan yeterli miktarda besin maddesi ve su alımı kısıtlanır. Bu nedenle bitkilerde gelişme yavaşlar, bodurlaşma ve sararmalar görülür ve bitki ölebilir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde solgunluk belirtileri ortaya çıkar.

Mücadelesi: Nematodlara karşı kullanılan ilaçlar bitkilere zarar verir. Bu nedenle ekim veya dikimden önce kullanılacka harcın D.D. veya Methyl bromide ile plastik örtü altında fümigasyonu gereklidir. Ancak bu ilaçlar insanlar için çok zehirli olduğundan uygulamada çok dikkatli olunmalıdır.

Buharlı toprak sterilizasyonunda namatodlar 10-20 dakikada 55°C’de, bunun altındaki sıcaklıklarda ise daha uzun sürede ölür.

Son zamanlarda, özellikle Saintpaulia ionantha (Afrika menekşesi)’da nematoda karşı yapılan ilaçlı mücadelede ; m3 harca 3 g. olmak üzere Temik 10-G kullanılmaktadır.

SOLUCANLAR (Lumbricus spp.)

Tanınması: S şeklinde, kırmızı renkli, ince uzun ve halkalı vücutludur.

Zarar Şekli: Bitki gelişmesinde durgunluk görülür. Bitkiler kuruyarak ölebilir.

Mücadelesi: Thiodan 35 E.C. ilacından 10 I. suya 15 cc (mi) karıştırılarak bitki toprağı her yanı ıslanacak şekilde ilaçlı su ile sulanmalıdır.

SALYANGOZ VE SÜBÜKLÜ BÖCEKLER (Helix spp., Limax spp.)

Taşınması: Saiyongozlar yumuşak vücutlu olup sırtlarında vücudu örten bir kabuk bulunur. Kabuk yüksekliği türlere göre çok farkıl olup 5-50 mm. arasında değişir. Sümüklü böceklerin vücudu çıplak, renkleri esmer, kiremit renginde veya gridir.

Zararlı Şekli: Süs bitkilerinin yaprak ve sürgünlerini kemirerek zararlı olurlar.

Mücadalesi: Toplayıp yok edilmeli veya Helimacide, limerin, Ariotox, Metadex, Kimtox veya Salyongosid gibi hazır zehirli yemlerden birisi akşam üzeri salyangoz ve sübüklü böceklerin geçebileceği yerlere yığınlar halinde konur.

KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (Tetranycus spp.)

Tanınması: Akar adı ile de tanınırlar. Boyları 0.3-0.7 mm. arasında olup, çıplak gözle zor farkedilirler. Vücutları yumuşak, oval yapılı ve üzerlerinde seyrek uzun kıllar bulunur? yumurtadan çıkan genç larvalar 3 çift, erginler ise 4 çift bacaklıdır. Renkleri çok değişik olup sarı, yeşil, kırmızımtrak, kahverengi, yakut kırmızısı vb. olabilir.

Zarar Şekli: Süs bitkilerinin yapraklarını özellikle alt kısmını sokup bitki özsuyunu emek suretiyle zararlı olurlar. Ayrıca emme sırasında salgıladıkları zehirli maddelerden dolayı yapraklarda beyaz, sarı, kahverengi lekeler oluşur. Bitki yapraklarını tümüyle kurutabilirv e böylece bitkinin ölümüne neden olabilir.

Mücadelesi: Aşağıda belirtilen akar öldürüü ilaçlardan birisi su ile karıştırılarak uygun bir pülverizatör ile bitkiye püskürtülmelidir. İlaçlama sırasında özellikle yaprakların alt kısmının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

Etkili Madde veya ilacın Adı ve Yüzdesi Formülasyonu Kullanma Dozu (10 I. suya)
Plictran 25 W.P. 12 gr.
Omite 30 W.R 18 gr.
Morocide 50 W.R 10 gr.
Kelthane 20 E.C. 10 cc (mi)
Neoran 50 E.C. 10 cc (mi)

THRİPS’LER (Heliothrips spp.)

Tanınması: Silindirik vücutlu, 0.7-0.9 mm. boyunda esmer, açık sarımsı renkli küçük böceklerdir. Kanatlarının kenarında uzun kirpikler bulunur.

Zarar Şekli: Bitkilerin yaprak, sap ve çiçeklerini sokup emerek yapraklarda beyaz lekelerin oluşmasına, yaprakların sararmasına ve kurumasına neden olurlar.

Mücadelesi: Aşağıda adı ve kullanma dozu verilen ilaçlardan birisi su ile karıştırılarak uygun bir pülverizatör ile bitkiye püskürtülmelidir.

Etkili Madde veya ilacın Adı ve Yüzdesi Formülasyonu Kullanma Dozu (10 litre suya)
Nexion 25 E.C. 10 cc (mi)
Folimat 50 E.C. 12cc (mi)
Anthio 33 E.C. 15 cc (mi)
Cythion 50 E.C. 16 cc (mi)

YAPRAK BİTLERİ
Püseron, ballık, ballıca adları ile de tanınırlar. Boylan 1-6 mm. arasında, vücutları yumuşaktır. Bazen hafif tozlu veya bir mum salgısı ile örtülü olabilirler. Renkleri yeşil, siyah, sarımtrak beyaz, kahverengi veya kırmızımtrakdır.

Zarar Şekli: Bitkileri sokup özsularını emmek suretiyle zarar yaparlar. Emme sırasında salgıladıkları toksik ve tahriş edici maddelerle yaprak kıvrılması veya şişkinlik gibi anormal oluşumlara neden olurlar. Yapraklar sararır ve kurur. Bitki virüs hastalıklarını bir bitkiden diğerine taşıyarak önemli zararlara neden olurlar.

Mücadelesi: Aşağıda adı ve kullanma dozu verilen ilaçlardan birisi su ile karıştırıarak uygun bir pülverizatörle bitkiye püskürtülmelidir.

Etkili Madde veya ilacın Adı ve Yüzdesi Formülasyonu Kullanma Dozu (10 litre suya)
Nexion 25 E.C. 10 cc (mi)
Folidol M 35 E.C. 10 cc
Korthion M 35 E.C. 10 cc
Malathion 20 E.C. 25 cc
Diazinon 20 E.C. 20 cc
Rogor 40 E.C. 7,5 cc
Mitigor 40 E.C. 7,5 cc
Gusathion 20 E.C. 20 cc
Cotnion H 25 W.R 16 gr.
Primor 50 W.P. 6gr.
Metasystox-R 25 E.C. 10 cc.

SERA BEYAZ SİNEĞİ (Trialeurodes vapororiorum)

Tanınması: Kanatlar ve vücut beyaz mumsu bir toz tabakası ile örtülü olduğundan beyaz renkli görünür. Kanat açıklığı 2-4 mm.dir. Yumurtadan çıkan larvalar hareketlidir. Kendisini hortumu ile bitkiye tespit ettikten sonra ergin oluncaya değin hareketsiz kalır. Süs bitkilerinin yapraklarının alt kısmında bulunur.

Zarar Şekli: Larvaların sokması sonucu bitki yaprakları sararır ve kurur. Bitki yapışkan tatlı bir sıvı ile kaplanır.

Mücadelesi: Aşağıda adı ve kullanma dozu belirtilen ilaçlardan birisi su ile karıştırılarak uygun bir pülverizatörle bitkiye bürtürülmeiidir.

Etkili Madde veya ilacın Adı ve Yüzdesi Formülasyonu Kullanma Dozu (10 Litre suya)
Mitacide 20 E.C. 30 cc (mi)
Mitran 20 E.C. 30 cc (mi)
Trazam 20 E.C. 30 cc (mi)
Agremethrin 25 E.C. 3 cc (mi)
Arrivo 25 E.C. 3 cc (mi)
Actelic 50 E.C. 20 cc (mi)
Decis R. 2,5 E.C. 10 cc (mi)
Gusathion 20 E.C. 20 cc (mi)

KABUKLU BİTLERİ
Koşnil adı da verilmektedir. Vücutları çıplak veya bir mum tabakası ile kaplı olabildiği gibi, oldukça kalın bir kabukla da örtülü olabilir. Boyları çok farklı olup 0.5-7 mm. arasında değişir. Bir kısmı yaşamlarının sonuna değin hareket edebildikleri halde, çoğu genellikle yumurtadan çıktıktan sonra kendilerini bitkiye tespit edinceye değin hareket ederler ve sonra tümüyle hareketsiz kalırlar. Renkleri sarımsı, kahverengi, beyaz, gri, donuk kırmızı ve siyah olabilir.

Zarar Şekli: İnce uzun hortumlarıyla bitkinin yaprak ve saplarını sokarak bitki özsuyunu emmek suretiyle beslenirler. Öte yandan salgıladıkları tatlı madde ile fumajin mantarlarının çoğalmasına neden olurlar. Yapraklar sararır, kurur ve dökülür. Sonuç olarak bitkinin ölmesine yol açarlar.

Mücadelesi: Aşağıda adı ve kullanma dozları verilen ilaçlardan birisi su ile karıştırılarak uygun bir pulverizatör ile bitkiye püskürtülmelidir.

Etkili Madde veya ilacın Adı ve Yüzdesi Formülasyonu Kullanma Dozu (10 Litre Suya)
Gusathion 20 E.C. 20 cc (mi)
Cotnion H 25 W.R 16 gr.
Folidol M 35 E.C. 15cc (mi)
Korthion M 35 E.C. 15 cc
Diazinon 20 E.C. 20 cc
Malathion 20 E.C. 40 cc
Suprathion 40 E.C. 10 cc
Supracide 40 E.C. 10 cc

UNLU BİTLER

Tanınması: Kabuklu bitler ile yakın akraba olmalarına karşın süs bitkilerideki önemleri dolayısıyla ayrı olarak alınmıştır. SArı veya sarımsı renkte olan vücudun üzeri una benzer mumlu maddelerden oluşmuş bir örtü tabakasıyla kaplı olduğundan beyaz renkte görünür. Dişinin boyu 3-5 mm. dir. Ergin erkek sarı veya kırmızımsı kahverenklidir.

Zarar Şekli: Bitkinin yaprak, sap ve gövdesinde hortumunu sokup bitki özsuyunu emerek zararlı olur. Bitkiler zayıf kalır şekil bozuklukları ve kurumalar görülür. Öte yandan salgıladıkları tatlı maddeler sonucu fumajin mantarları gelişirv e bitkinin ölümüne neden olur.

Mücadelesi: Aşağıda belirtilen ilaçlardan birisi verilen dozda su ile karıştırılır ve uygun bir pulverizatör ile bitkiye püskürtülür.

Etkili Madde veya İlacın Adı ve Yüzdesi Formülasyonu Kullanma Dozu (10 litre suya)
Folidol M-35 E.C. 10 cc (mi)
Korthion M-35 E.C. 10 cc
D.D.V.R 50 E.C. 20 cc
Nogos 50 E.C. 20 cc
Diazinon 20 E.C. 20 cc
Malathion 20 E.C. 50 cc

TOPRAK KURTLARI (Agrotis spp.)

Tanınması: Yumurtadan yeni çıkmış larva 1.5-1.7 mm, olgun larva 3-5 cm boyunda sarı ile kahverengi arasında değişen renktedir. Ergini 4-5 cm kanat açıklığı olan bir kelebektir.

Zarar Şekli: Genç bitkileri kök boğazından keserek zarar yapar. Mücadelesi: Hazırlanacak zehirli yem akşam üzeri bitki diplerine verilir. Kullanılacak ilaçlar ve dozları:

Etkili Madde veya ilacın Adı ve Yüzdesi Formülasyonu Kullanma Dozu 10 kg. kepeğe)
Dursban 25 W.R 300 g.
Thiodan 35 W.P. 150 g.
Dipterex 80 W.R 250 g.
Zehirli Yemin Hazırlanması: 10 k2 kepeğe yukarıdaki ilaçlardan birisi belirtilen dozda karıştırılır. Bu karışıma 1/2 kg toz şeker veya 1 kg pekmez katılır. 5 litre su ile nemlendirilerek küçük topaklar şeklinde bitki kökleri civarına serpilir

TEL KURTLARI (Agriotes spp.)

Tanınması: Larvalar 2-3 cm. boyunda, sarımsı renkli uzun, silindirik vücutlu ve sert yapılıdır. Erginleri 6-12 mm. boyunda kahverengi-siyah renklidir.

Zararlı Şekli: Esas zararı larvalar yapar. Bitki köklerini kemirerek kurumasına neden olurlar. Ergini eri ise bitkinin yapraklarıyla beslenir.

Mücadelesi: Aşağıda adı ve kullanma dozu belirtilen ilaçlardan birisi su ile karıştırılır ve süzgeçli bir kova ile toprağa verilir.

Etkili Madde veya İlacın Adı ve Yüzdesi Formülasyonu Kullanma Dozu (10 litre suya)
Dursban 25 W.R 120 g.
Thiodan 35 W.P 15 g.
Thiodan 35 E.C. 15 cc

Bir Cevap Yazın