İneklerde Mastitise Dikkat !

İneklerin mastitis yapan etkenlere karşı daha savunmasız olduğu üç tehlikeli dönem vardır:
– Sağım boyunca, eğer meme hazırlığı uygun değil ise,
– Sağım sonrasında, eğer inek açılmış meme kanallarıyla kirli alana yatar ise,
– Kuru dönem boyunca.
Sağım makinesini inekler paylaştığı zaman, bir inekten öbürüne kontaminasyon kaynağı olur. Dikkat edin: meme yüzeyinden meme makinesinin dokunmasından önce gitmeyen herhangi bir bakteri sütün içinde olacaktır! Sağım öncesi hazırlık farklı bir şekilde anlaşılabilir: tekrar kullanılabilir giysilerin deterjan solüsyonu içinde ıslatılması geleneksel bir yöntemdir. Tekrar kullanılabilen giysiler bir inekten diğeri için hastalık etkenlerin geçiş kaynağı olacağından, her inek için bir giysi kullanımı ve her sağım arasında onları dezenfekte etmek fazlasıyla önerilir.
Deterjan ve dezenfeksiyon solüsyonu memelere spreylenebilir, sonra her inek için bir tek kâğıt havlu ile memeler kurulanır. Köpürtmeli daldırma kapları hatta daha iyidir: meme üzerine su uygulanmaz, böylece kirin yayılması yoktur. Köpürtme yarı kuru yöntem olarak sağımdan önce memelerin en hijyenik hazırlığı şeklinde değerlendirilebilir. Sağım sonrasında kontaminasyon riski fazladır çünkü meme kanalları açıktır ve sağım sonrasında iki saate kadar açık kalabilir. FAO, sağım sonrası meme dezenfeksiyonunun önemini vurguluyor çünkü sağım sırasında derideki muhtemel etkenleri öldürür. İki sağım arasındaki zamanı da kapsaması önemlidir.
Kuru dönem boyunca direkt olarak çevre hijyeni ile bağlantılı olan ineklerin hijyeni, mastitis kontrolü ve önlenmesinde çok önemlidir. Mastitis patojenlerinin oluşmasını önlemek için inek kulübelerini mümkün olduğu kadar kuru tutmak önemlidir.

Bir Cevap Yazın