İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6 (Sınav Duyurusu)

0
1035
20131 Memur Alimi Tercih İslemleri Haftaya Yapilacak
20131 Memur Alimi Tercih İslemleri Haftaya Yapilacak
Teorik SınavUygulama Sınav TarihleriSınav Başvuru Tarihleri
07 Eylül 2013 Cumartesi Saat: 14.008 – 14 Eylül 2013 tarihleri arasında
(Başvuru sayısına göre izleyen günlerde de yapılabilir)
26.06.2013 Saat 15:00 / 12.08.2013 Saat 23:00’e kadar

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 (Beş) Yıl
Başvuru Şartları: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.
Sınav sonuçları, bölüm bazlı olarak (A1/T1, A2/T1, A3/T1, A1/P1/ A2/P1) ilgili sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir.
BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 ulusal yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Teorik sınav (A1/T1 + A2/T1 + A3/T1 ) toplam 100 sorudan oluşmakta olup, sınav süresi 150 dakikadır.

A1

A2

A3

Teorik Sınav (T1)Performansa Dayalı Sınav (P1)Teorik Sınav (T1)Performansa Dayalı Sınav (P1)Teorik Sınav (T1)
Sınav ŞekliTest SınavıDanışan Görüşmesi Uygulaması*Test SınavıSunum Uygulaması**Test Sınavı
Başarı Notu

(100 üzerinden)

7070707060
Soru Sayısı553015

 

A1: İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi (sınav şekli A1/T1: teorik sınav; A1/P1: Performansa dayalı sınav)

A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (sınav şekli A2/T1: teorik sınav; A2/P1: Performansa dayalı sınav)

A3: İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi (sınav şekli A3/T1: teorik sınav

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları
1. Adaylar birim bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.
2. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.
3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.
5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.
6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.
7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.
8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM’de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM’de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.
9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.
10. Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

– Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” almak üzere talepte bulunulmalıdır.

– Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır

– Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesini sağlar.

Örnekler:
Örnek 1: Bir aday sadece A1/T1 sınavına katılım sağlarken diğer bir aday hem A1/T1 hem de A2/T1 sınavına başka bir aday ise A1/T1, A2/T1 ve A3/T1 sınavına katılım sağlasın, adayların tamamı 100 TL ödeyecek ancak girdiği birimin sorularını kendisine verilen süre içinde cevaplayacaklardır.

Örnek 2: Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve A2 biriminden başarılı olan aday, aynı yıl içinde SAÜSEM’e A1 ve A3 için başvuruda bulunması halinde; A1 yeterlilik birimi için (A1/T1)100 TL + (A1/P1)165 TL toplam 265 TL A3 yeterlilik birimi sadece T1 den oluştuğu ve teorik sınav tek oturumda yapıldığı için A3/T1 için ayrıca ücret ödemeyecektir. Bu aday sınav ücreti olarak toplamda 265 TL ödeyerek A1 ve A3 yeterlilik birimlerinden sınava girecektir.

Sınav Ücreti
İlk defa Sınava Girecekler İçin 400 TL
Belgelendirme Ücreti 40 TL (Belgelendirme ücreti başvuru esnasında ödenmeyecek olup, belge almaya hak kazandıktan sonra ödenecektir)
Daha Önce Sınava Başvuru Yapıp Belge Almaya Hak Kazanamayan Adaylardan

A. Ücretsiz sınav hakkı dolmuş, sınava bölüm bazında başvuran SAÜSEM adayları için;

B. Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve belge almaya hak kazanamayan adaylar için

Ücret Tarifesi

Sadece A1*Sadece A2*Sadece A3*Sadece (A1+A2)Sadece (A1+A3)Sadece (A2+A3)
A1/T1A1/P1A2/T1A2/P1A3/T1A1/T1+A2/T1A1/P1A2/P1A1/T1+A3/T1A1/P1A2/T1+A3/T1A2/P1
100 TL165 TL100 TL135 TL100 TL100 TL165 TL135 TL100 TL165 TL100 TL135 TL
265 TL235 TL100 TL400 TL265 TL235 TL
ÜCRETSİZ SINAV HAKKI

Adaylarımız bir yıl içinde girecekleri 2. sınav veya sınav bölümleri için ücret ödemeyeceklerdir. 2012 Eylül, 2013 Nisan aylarındaki sınavlarından herhangi biri için ücret yatırmış olup, sınavlara hiç katılmamış adaylarımız ile bu tarihlerdeki sınavlardan sadece birine katıldığı halde sınavın tamamından veya bazı bölümlerinden başarısız olmuş adaylarımız Eylül 2013 İMD sınavına girmek için ücret ödemeyeceklerdir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

ALICI : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Banka Adı : GARANTİ BANKASI
Şube Kodu : 1414
Hesap No : 6299993
IBAN : TR44 0006 2001 4140 0006 2999 93

ATM kullanarak ücret yatıracak olan adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları gerekmektedir.
ATM’den alınan asıl fişin üzerine sınava başvuracak adayın TC Kimlik numarasını yazıp imzalaması gerekmektedir. Üzerinde TC Kimlik numarası bulunmayan ATM fişleri ve fotokopi olan ATM fişleri kabul edilmemektedir.

Havale / EFT kullanarak ücret yatıracak olan adayların açıklama kısmına başvuran kişinin TC Kimlik numarasını yazması gerekmektedir.

EFT ödemelerinde ALICI adı kısmında “Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” yazmayan ve/veya ilgili IBAN Numarasını hatalı yazanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Ücret iadeleri ile ilgili olarak; SAÜSEM Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü prosedürü gereği; adaylarımızın başvurularının onaylanması ve sınav evraklarının oluşturulmasından sonra ücret iadesi YAPILAMAMAKTADIR. Adaylarımızın bu konuda itibar edecekleri yegane bilgi web sayfamızda ilan ettiğimiz süreç tarihleridir.

Sınav Yeri

Esentepe Kampüsü
Sakarya Üniversitesi
Serdivan/ SAKARYA

Başvuru Yeri

Başvurular on-line olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr)

memurhaber

Bir Cevap Yazın