iyi bir ziraat mühendisi nasıl olmalıdır??

0
2216
iyi bir ziraat mühendisi

İyi Bir Ziraat Mühendisi
1. Doğayı sever.
2. Büro ortamında çalışmayı sevmez.
3. Hangi sorunla baş edebileceğini, baş edemeyeceği bir sorunu çözmek için yardım alması gerektiğini bilir. Bu sebeple çözemeyeceği sorun olmadığı güveni ile yaşar.
4. Bir sorunla karşılaştığı zaman onu bütünün parçalarından biri olarak görür.
5. Sorunu karşısına alıp, onu küçük küçük parçalara ayırır.
6. Küçük küçük parçalara ayırdığı büyük sorunun her bir kalemini çözmek için fikirleri ve bilgisi vardır.
7. Sorunun her bir parçasını çözmek için gerekli zamanı bilir ve bu zamanı doğru paylaştırır.
8. Yaptığı programı harfiyen uygular, taviz vermez.
9. Bir sorunu çözmek için teorik bilgi eksiği varsa, bunu telafi edebilecek sağlam kaynakları vardır.
10. Bir sorunu çözmek için pratik bilgi eksiği varsa ilk olarak beş duyu organı ile pasif olarak öğrenmeye çalışır.
11. Bu mümkün değilse ve uygulamayı kendisinin yapması en mantıklısı ise, tüm deneyimi, sabrı, aklı ve azmi ile korkmadan harekete geçer.
12. Her şeyi bilmesi gerekmez. Neyi bilmediğini iyi bilmeli ve yetersiz kaldığı noktada çözüm yöntemleri üretebilmelidir.
13. Yanında sürekli bir akıl defteri bulunur. Notlar alır, hesap yapar.
14. Verimli bir çalışma sonucu, yapacağı yeni uygulama ile ilgili çok güzel bir özet bilgi elde etmiştir, ezbere iş yapmaz.
15. En kötü ihtimalleri mutlaka hesaplamıştır. En iyi ihtimalleri gerçekleştirecek ortamı yaratmanın zaten görevi olduğunu bilir.
16. Çok geniş kaynak taraması yapabilir. Yabancı dil bilir. Sürekli yabancı dil öğrenme uğraşı içerisindedir. Parası yoksa kendi çalışır veya sorun çözme sistematiğini işletip kaynak yaratır.
17. Çok geniş kaynak taraması yapabilir. Bilgisayarı bilir. İnterneti çok iyi kullanır. Bilgisayar programları ile, günler alabilecek hesapları kısa sürede bitirir. Zamanın değerini bilir.
18. Bir mühendisin, bir bilgisayar kullanarak, bilgisayarın maliyetini 6 haftada çıkaracağını iyi bilir ve bunu gereken mercilere anlatabilir.
19. Bir mühendistir. Bilim adamı, teknisyen veya öğretmen değildir. Aldığı eğitimin mühendislik eğitimi olduğunun bilincindedir.
20. Mühendislik kelimesinin kökünün hendese olduğunu bilir. Hesap yapar.
21. Sorun çözmenin en verimli yolunun çevre ve dayanışma olduğunu bilir. Bu amaçla organizasyon yapar. Mevcut organizasyonlara üyedir.
22. Baş edemeyeceği sorunları çözmek için güç birliği içine girer. Sesini duyurur.
23. Ekolojik dengeyi korur. Kendisinin de bu dengenin bir kefesinde yer aldığını görür.
24. Sadece kendi bilim dalını bilmekle yetinmez. Ekolojik denge içinde tüm canlıların ve kültür teknik uygulamalarının birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunun farkındadır.
25. İnsan, hayvan ve bitki beslenmesinde çok önemli bir sorumluluk taşıdığının farkındadır.
26. İşini iyi yapmasının, dünyadaki açlık sorununu çözmeye yönelik olduğunun farkındadır. Dünyada açlık (ve/ya fakirlik) çeken her canlının acısını sırtlanarak çalışır.
27. Her üretimin bir atığı olabileceği gerçeğini kabullenir. Ancak doğa içinde her atığın, başka bir üretim dalının hammaddesi olduğunu bilir. Her atığı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösterir.
28. Kendi görevlerini en iyi şekilde yapmadan, şikayet etmeye de hakkı olmadığının farkındadır.
29. Erozyon; ozon tabakası; su dengesi, bitki, hayvan, insan hastalıkları; radyoaktif maddeler konusunda duyarlıdır. Sorumluluğunu bilir.

Bir Cevap Yazın